Onze lesgevers

Christoph Balduck


Christoph is sinds 2001 werkzaam in IT en vanaf 2007 werkzaam in het gebied van information management. Initieel vervulde Christoph een breed aantal technische en functionele rollen in SAP, waarna hij zich toelegde op de CRM toepassingen om zich vanaf 2007 toe te leggen op informatie- en datamanagement. Christoph is momenteel senior practitioner gespecialiseerd in gegevensbescherming, Master Data Management, Information & Data Governance, Data Quality, Information Strategy en Information architecture. Christoph spreekt regelmatig op internationale congressen en verzorgt meerdere malen per jaar workshops over privacy en gegevensbescherming. Christoph is managing partner dan Data Trust Associates en gecertificeerd DPO.

Christoph is programmacoach met een sterke focus op het onderdeel Data Management.

Peter Berghmans


Peter Berghmans is een onafhankelijke Security & Privacy specialist. Hij is vooral werkzaam in de gezondheidssector, maar ook bij lokale en Vlaamse overheden, onderwijs en de energiesector begeleidt hij de invoering en optimalisatie van gegevensbescherming.

Bart Van Buitenen


Bart van Buitenen is een Data Protection Officer en IT security consultant met ervaring binnen zowel Federale als Vlaamse instellingen en ministeries evenals de privé-sector. Met bijna 15 jaar ervaring is hij bij uitstek in staat is om de link te leggen tussen de theorie uit wet- en regelgeving en de concrete toepassing ervan in de praktijk. Daarnaast is Bart eveneens al meerdere jaren actief als gastprofessor op de Thomas More Hogeschool specifiek rond information security, waardoor zijn theoretische en praktische kennis ook op een goede manier wordt overgebracht aan de deelnemers.

Dirk De Bot


Dirk De Bot is licentiaat (KU Leuven, 1988) en doctor (VUB, 2015) in de rechten.

Dirk begon zijn professionele loopbaan in 1988 als advocaat aan de balie te Brussel. In 1993 maakte hij de overstap naar de private sector, waar hij aan de slag ging bij Kredietbank. Hij werd er ingezet in het project “Implementatie van de privacywetgeving” binnen de Stafafdeling Organisatie. Nadien volgden andere functies binnen KBC Bank en Verzekeringen en de financiële sector, telkens met als rode draad de bescherming van gegevens.

Enkele jaren geleden vatte hij een doctoraat aan dat hij in 2015 succesvol verdedigde onder de (lange) titel “E-government in het federale België - een analyse van het juridische kader bij de interbestuurlijke uitwisseling van gegevens met de nadruk op vier sleutelconcepten: authentieke registers, bestuurlijke gebruiksplicht, tussenkomst van dienstenintegratoren en controle door machtigingscomités”.

Van november 2012 tot augustus 2015 werkte Dirk bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waar hij als expert de nakende Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming én Richtlijn Politie & Justitie) opvolgde.

In 2015 besliste hij zijn kennis en ervaringen te bundelen en een eigen zaak op te starten, DPS4U, Data Protection Services for You (www.dps4u.be). Hiermee legt hij zich toe op juridisch advies, bijstand en ondersteuning bij de implementatie en opleidingen op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast is Dirk ook extern lid van het Sectoraal Comité van de Federale Overheid en heeft hij als auteur meerdere publicaties over dit onderwerp op zijn naam, waaronder het handboek “Verwerking van persoonsgegevens” uit 2001. Een volledig overzicht van de publicaties is te vinden op zijn website.

Dirk is programmacoach voor de juridische aspecten in onze opleiding.