Overzicht Volgende training

Looptijd 2 dagen
Tijd van 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00

Onze docenten voor de opleiding: DPO Certificatie – Politie

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Deze 2-daagse training is een vervolg op de 5-daagse DPO opleiding en bereidt je voor op de functie van Data Protection Officer – Politie.

Cursisten hebben eerst de 5-daagse basistraining gevolgd, of een gelijkwaardige GDPR gerelateerde opleiding. Hierop volgend wordt deze 2-daagse opleiding aangeboden waarin dieper wordt ingegaan op gegevensbescherming en informatieveiligheid in de context van de uitvoering van politionele taken. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op het specifieke juridische kader van operationele en niet-operationele verwerkingen en de praktische uitwerking hiervan, steeds vanuit het oogpunt van de DPO. De opleiding zal worden afgesloten met een praktisch deel waarin enkele gevoelige verwerkingen (zoals cameragebruik, ANPR werking, …) worden besproken.

Het 2-dagen durend aanvullend programma is expliciet gericht op DPO’s die werkzaam zijn bij de federale of lokale politie. De training leidt tot het certificaat “Data Protection Officer – Politie”.

Waarom deze opleiding volgen?

 • Je dient de gegevensbeschermingswetgeving toe te passen in een politionele context en wil bijkomende informatie hierover;
 • Je hebt nood aan verdieping in zowel het juridische als het praktische domein, toegepast op de politie;
 • Je hebt het certificaat voor DPO behaald en wenst bovendien het certificaat “Data Protection Officer – Politie” te behalen.

Doelgroep

 • Politieambtenaren met stamnummer 40 en 44;
 • Externen GPI met stamnummer 60;
 • Externen met police.belgium.eu account.

Leerdoelen

 • Onderscheid begrijpen tussen operationele en niet-operationele verwerkingen;
 • De belangrijkste begrippen en beginselen uit de gegevensbeschermingswetgeving toepassen op de politie;
 • Specifieke verwerkingen en hun regelgevend kader begrijpen;
 • De niet-operationele gegevensverwerkingen door de GPI kennen (bv. track en trace systemen, PLIF, toezicht werknemers d.m.v. opnames telefoongesprekken, nazicht mailboxen, cameratoezicht, biometrische toegang, consultatie gegevensbanken);
 • De verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken bij operationele gegevensverwerkingen begrijpen;
 • De rechten van betrokkenen in de specifieke politionele context begrijpen;
 • Het kunnen opstellen van een veiligheidsplan en -beleid, alsook de uitvoering hiervan in praktijk begrijpen;
 • Theoretische kaders in praktijk leren toepassen op enkele gevoelige verwerkingen.

Didactische aanpak van deze opleiding

Deze opleiding vindt plaats in een opleidingslokaal in een hotel.

Deze opleiding wordt verzorgd door docenten die een top-expert zijn in hun vakgebied. De docent presenteert de leerstof aan de hand van een presentatie.

Tijdens de toelichting is er interactie met de groep. Typisch is de groep voor deze opleiding een 20-tal studenten (minimaal 8, maximaal 24 cursisten).

Elke cursist ontvangt een uitgeprinte versie van het opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities. Bovendien wordt de informatie beschikbaar gesteld in een digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent naar voorbeelden uit de praktijk.

Hoe jezelf voorbereiden?

De cursist heeft de 5-daagse basisopleiding voor Data Protection Officer gevolgd en het examen met succes afgelegd, of heeft een gelijkwaardige opleiding genoten.

Het is mogelijk om vooraf vragen door te sturen. In de mate van het mogelijke en voor zover dit aansluit bij het opzet wordt hierop ingegaan tijdens de opleiding.

Dag 1

09u00 - 17u00
 • Inleiding juridisch kader
  • beschrijving onderscheid operationele en niet operationele verwerkingen
  • LED, WGB, WPA en afgeleide sectorregeling
  • belangrijke begrippen en beginselen van toepassing op GPI, …)
  • CALOG medewerkers (bevoegdheden en praktijkinzet)
 • De niet operationele gegevensverwerkingen door de GPI (theorie maar vooral praktijk met enkele capita selecta)
  • Track en Trace systemen
  • PLIF (HRM, …) en AVG
  • toezicht werknemers (opname telefoongesprekken, nazicht mailboxen, cameratoezicht op de werkplaats (met duiding rechten werknemers/betrokkene conform AVG – gebruik voor intern toezicht), biometrische toegang/controle/tijdsregistratie, consultatie/gebruik operationele gegevensbanken bij recrutering/selectie en mobiliteit)
 • De operationele gegevensverwerkingen door de GPI
  • Verplichtingen verwerkingsverantwoordelijken GPI (samenwerking met COC, figuur/rol DPO en andere stakeholder/functies binnen GPI, REGPOL/Register Verwerkingen, GEB – risico houdende verwerkingen, toegangs- en profielenbeleid, verwerkingsovereenkomsten (met aandacht voor op GPI-Gemeente/federale-lokale politie) en gebruik van consultants)
 • Uitoefening rechten betrokkene vanuit de praktijk bekeken
  • rol en opdracht GPI en de diverse functies en entiteiten binnen GPI (korpschef, DPO, functioneel beheerders, CG/ISPO, SICAD-AIK/LIK)
  • rol, opdracht en bevoegdheden COC
  • concrete casus(sen) (dossier onrechtstreekse toegang, klachtdossier)

Dag 2

09u00 - 17u00
 • COC als GPI-toezichthouder vanuit de praktijk bekeken (algemeen – historiek – andere toezichthouders, belangrijkste reactieve en proactieve dossiers)
 • Samenwerking met andere toezichthouders (protocol, praktijk, …)
 • Risico analyse en veiligheidsbeleid / informatieveiligheidsplan (technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen: toegang, bewaring, encryptie, uitwisselen en mededeling van gegevens: do’s en don’ts, data breach/rol en procedure COC/rol DPO, loggings)
 • Enkele gevoelige verwerkingen in het bijzonder vanuit de praktijk bekeken (cameraverwerkingen, informatieveiligheid)
 • Biometrie en facial recognition (juridisch, technisch, DPO, praktijk van het COC)

Prijs

€968

Exclusief BTW

Certificaat

"Data Protection Officer - Politie"

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen & cursusmateriaal.
Deze opleiding is erkend door de Nationale Politieacademie (ANPA) met erkenningsnummer 8358

Registreer nu

Boek een gesprek
 • “DPO & GDPR, deze twee termen zijn nauwer verbonden dan men denkt. Een Data Protection Officer (DPO) is verworden tot een onmisbare asset binnen de politiestructuren als we onze organisatie(s) GDPR-proof willen maken en houden. Als Politiezone zijn we zelfs verplicht om een DPO aan te stellen, zo belangrijk vindt de wetgever de naleving van de privacyregels.

  Ikzelf werd door onze korpschef en verwerkingsverantwoordelijke van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene gevraagd de taak van DPO binnen onze organisatie op te nemen. Het leek me een nieuwe en boeiende uitdaging om aan te gaan, zo werd ik begin 2020 officieel aangesteld als DPO. Toen we op zoek gingen naar een opleiding kwamen we terecht bij het ‘Data protection Institute’. De beschikbare informatie en de relevante topics op hun website waren exact waar ik als DPO-politie naar op zoek was.

  Na het certificaat van DPO te hebben behaald schreef ik me ook direct in voor het aanvullend certificaat DPO Politie. Deze opleiding was wat mezelf betrof een openbaring. De onderwerpen (wettelijke grondslagen, camerawetgeving, infomatieveiligheid, rechten van betrokkenen, eigen werking COC…) die werden behandeld door de medewerkers van het COC waren ‘to the point’ uitgebreid gedocumenteerd en volledig gericht op onze eigen politionele werking. Wat ik kan meegeven aan collega’s DPO-politie die het aanvullend brevet moeten behalen, aarzel niet, schrijf je in! Ikzelf heb er veel opgestoken wat de politionele gegevens-verwerking en -veiligheid betreft. “Just Do It”!

  Peter Vanisterbeek

  DPO – Politie Brussel

Planning 2024

Naam

Datum

Plaats

Taal

Inschrijven

DPO Certificatie – Politie

25 maart tem 26 maart

NL
Volzet

DPO Certificatie – Politie

13 juni tem 14 juni

FR

Wij zijn erkend door:

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in