Data Protection Officer Certificatie Training

Data Protection Officer Certificatie Training

5 dagen van 9u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00

Deze 5-daagse training bereidt u voor op de functie van Data Protection Officer voor uw bedrijf. We geven een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze cursus praktische thema’s zoals het uitvoeren van risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan. Dit alles passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. We bespreken het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren u op een praktische manier technieken aan om uw rol met glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatie-examen. Deze opleiding is erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 39 CPE credits.

Doelgroep

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor zowel externe consultants die zich willen verdiepen in de actuele problematiek van de GDPR (AVG) als interne bedrijfsmedewerkers (zoals o.a. verantwoordelijken informatiebeveiliging, compliance managers, security managers, advocaten, bedrijfsjuristen, auditors, IT managers, risk managers, controllers, data managers en IT specialisten) die de rol van Data Protection Officer (DPO) in de praktijk wensen op te nemen of die zich wensen te bekwamen in de wereld van data privacy.

Eindproduct

Eindproduct: het certificaat “Data Protection Officer”

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.
 • Kennismaking met de deelnemers
 • Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de cursus
 • Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen
 • Historiek wetgeving privacy
 • Begrippen en toepassingsgebied GDPR, definities
 • Toelaatbaarheid
 • Bijzondere categorieën
 • Beginselen van de GDPR
 • Rechten van de betrokkene
 • Verplichtingen van de verantwoordelijke
 • Beveiliging, melding datalekken
 • Doorgifte derde landen, internationale organisaties
 • Definitie en taken DPO
 • Toezicht, handhaving, beroep, sancties
 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Technische en organisatorische maatregelen
 • Adviezen en rechtspraak
 • Data Protection by Design en by Default
 • ISO27000 en risk management
 • Versleuteling
 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Register van verwerkingsactiviteiten
 • Gegevenseffectbeoordeling
 • Inbreuken
 • Samenwerken en gezag
 • Samenvatten van de leerstof
 • Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
 • Examen in de namiddag: duurtijd: 2u30, examenvorm: 72 multiple choice vragen, 1 mondeling toe te lichten casus en 1 schriftelijke casus

Prijs van de cursus

2.475

Exclusief BTW

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen, cursusmateriaal & examen fee. Werknemers van overheids instellingen betalen € 2.000, excl. BTW

Het examenreglement kan je hier vinden.

Bespaar op je opleiding:

Registratienummer KMO portefeuille: DV.O213013

Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of u een kleine of middelgrote onderneming bent, 40%, respectievelijk 30% subsidie krijgen op de inschrijving

Juridische punten Orde Vlaamse Balies

Indien je een individueel vormingsdossier bij de de Orde van Vlaamse Balies indient, kan je dit 30 juridische punten geven in het kader van algemene vorming. Deze opleiding is ook erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 39 CPE credits.

Erkenning door FSMA

Onze opleiding is erkend door de autoriteit voor financiele diensten en markten (FSMA). Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de reglementaire bijscholingsverplichtingen voor complicanceofficers.

Planning 2018


< < <
Data Protection Officer Certificatie Training
24 t/m 28 september 2018 Novotel, MechelenVOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
22 t/m 26 oktober 2018 Van der Valk, DiegemVOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
19 t/m 23 november 2018 Novotel, Mechelen VOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
3 t/m 7 december 2018 Novotel, GentVOLZET

Planning 2019


Data Protection Officer Certificatie Training
14 t/m 18 januari 2019 Novotel Antwerpen Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
4 t/m 8 februari 2019 Novotel Mechelen Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
18 t/m 22 maart 2019 Novotel Leuven Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
1 t/m 5 april 2019 Novotel Gent Inschrijven