Data Protection Officer Certificatie Training

Data Protection Officer Certificatie Training

5 dagen van 9u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00

Deze 5-daagse training bereidt u voor op de functie van Data Protection Officer voor uw bedrijf. We geven een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze cursus praktische thema’s zoals het uitvoeren van risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan. Dit alles passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. We bespreken het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren u op een praktische manier technieken aan om uw rol met glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatie-examen. Deze opleiding is erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 39 CPE credits.

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.
Inleiding
 • Kennismaking met de deelnemers.
 • Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de cursus.
 • Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen.
 • Om de lokale wetgeving te begrijpen, starten we met de voorlopers van de gangbare Europese regelgeving.
 • Bekijken van het onderscheid tussen gegevensbescherming & privacy.
 • Begrippen & definities uit de GDPR worden toegelicht.
Wetgeving: privacywet in België DEEL 1
 • Overlopen van de verschillende nationale en internationale adviesorganen, zoals de Vlaamse Toezichtscommissie, ), de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPVP), de sectoriele commités, Working Party 29, Enisa, en de nieuwe adviesorganen onder de GDPR.
 • Het toepassingsgebied voor de verwerking van persoonsgegevens en de uitzonderingen hierop komen aan bod.
 • Toelaatbaarheid en beginselen van de GDPR.
 • Andere relevante wetgeving : CAO 81, wet elektronische communicatie, camerawet, ePrivacy richtlijn, NIS richtlijn, eDIAS verordening, worden ook besproken.
Wetgeving: privacywet in België DEEL 2
 • We bekijken de rechten van de betrokkene en de rol van DPO in deze toepassing.
 • Het onderscheid tussen basis - & aanvullende informatie in gegevensverwerking wordt besproken.
 • U krijgt ook toelicht over de verplichtingen van de verantwoordelijke.
 • verder worden ook de nodige formaliteiten bij het verwerken van persoonsgegevens, machtigingen, aangiftes doorgenomen.
Wetgeving: privacywet in België DEEL 3
 • We verduidelijken het intern register.
 • We lichten toe, hoe je persoonsgegevens in een internationale omgeving gebruikt.
 • De verschillen met een veiligheidsconsult worden besproken.
 • Ook de aansprakelijkheid en sancties worden bekeken.
Toepassing
 • We maken een praktische case, waar het juridische kader toegepast wordt.
 • We vertellen je wat de dagelijkse taken van een DPO zijn.
 • Je komt te weten wat een register met verwerkingsactiviteiten is.
 • We bespreken de aspecten van ISO 27002 (maatregelen gegevensbescherming)
Risico manangement van Privacy (PIA), Audit & controle, Incident management
 • Basisbegrippen: symmetrische en asymmetrische sleutels, hash, encryptie.
 • Het ontwerpen van een informatieveiligheidsplan komt aan bod.
 • We bekijken Privacy by Design/ Default en geven enkele voorbeelden.
 • We bespreken hoe je datalekken kan voorkomen, en hoe je de incidentafhandeling aanpakt.
Workshop
 • Samenvatten van de leerstof
 • Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
 • Deel 2 van de praktische case
 • Examen in de namiddag: duurtijd: 2u30, examenvorm: 72 multiplechoicevragen, 1 mondeling toe te lichten casus en 1 schriftelijke casus.

Prijs van de cursus

2.475

Exclusief BTW

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen, cursusmateriaal & examen fee

Bespaar op je opleiding:

Registratienummer KMO portefeuille: DV.O213013

Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of u een kleine of middelgrote onderneming bent, 40%, respectievelijk 30% subsidie krijgen op de inschrijving

Juridische punten Orde Vlaamse Balies

Indien je een individueel vormingsdossier bij de de Orde van Vlaamse Balies indient, kan je dit 30 juridische punten geven in het kader van algemene vorming. Deze opleiding is ook erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 39 CPE credits.

Erkenning door FSMA

Onze opleiding is erkend door de autoriteit voor financiele diensten en markten (FSMA). Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de reglementaire bijscholingsverplichtingen voor complicanceofficers.

Planning 2018


Data Protection Officer Certificatie Training
14 t/m 18 mei 2018 Novotel, Mechelen VOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
28 mei t/m 1 juni 2018 Van Der Valck, Diegem VOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
4 t/m 8 juni 2018 Novotel, Mechelen VOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
18 t/m 22 juni 2018 Novotel, Gent VOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
2 t/m 6 juli 2018 Novotel, Antwerpen VOLZET
Data Protection Officer Certificatie Training
27 t/m 31 augustus 2018 Novotel, Mechelen Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
10 t/m 14 september 2018 Novotel, Gent Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
24 t/m 28 september 2018 Novotel, Mechelen Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
8 t/m 12 oktober 2018 Novotel, Antwerpen Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
22 t/m 26 oktober 2018 Van der Valk, Diegem Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
5 t/m 9 november 2018 Novotel, Leuven Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
19 t/m 23 november 2018 Novotel, Mechelen Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
3 t/m 7 december 2018 Novotel, Gent Inschrijven
Data Protection Officer Certificatie Training
17 t/m 21 december 2018 Novotel, Mechelen Inschrijven