Overzicht

Looptijd 4 dagen
Tijd van 09u00 - 12u30 & 13u30 - 17u00

Stay Tuned als DPO of als privacy professional. Deze formule biedt de ideale mogelijkheid om constant bij te blijven in de wereld van GDPR. Elk kwartaal organiseren we op 3 verschillende locaties een hele dag vol met interessante topics. Met deze abonnementsformule krijg je dus op een jaar tijd 4 opleidingsdagen. Elke opleidingsdag wordt gedoceerd door 2 sprekers die elk vanuit hun insteek kijken naar de GDPR actualia. Elke spreker is een top-expert in zijn of haar vakgebied.

In de voormiddag kijken we met juridische ogen naar wat er de afgelopen 3 maanden is gebeurd op het vlak van de GDPR en zoomen we in op enkele vernieuwde juridische aspecten van de wetgeving.

In de namiddag focussen we op de praktische implementatie en het beheer van gegevensbescherming in de organisatie, waarbij ook op enkele technische trends en nieuwigheden zal worden ingespeeld.

Op deze manier krijg je een unieke kans om jouw technische, organisatorische en juridische kennis op peil te houden. Er is naast het theoretische aspect ook telkens aandacht voor een praktijkgedeelte.

Door de updates te spreiden over 4 sessies per jaar met telkens 3 verschillende locaties {Gent (NL), Mechelen (NL) en Nijvel (FR)} krijg je de kans om de updates te volgen op een plaats, tijdstip én taal die jou goed uitkomen.

Waarom deze opleiding volgen?

 • Je hebt de basisopleiding DPO gevolgd, maar bent geïnteresseerd in meer;
 • Je hebt zelf geen tijd om alle belangrijke ontwikkelingen in het kader van de AVG op te volgen;
 • Je wenst constant op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in de wereld van de AVG.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op DPO’s, juristen en advocaten, privacy managers. Deelnemers aan deze opleiding moeten minstens een basiskennis hebben van de belangrijkste principes uit AVG, zoals die aan bod komt in de certificatie-opleiding DPO.

Leerdoelen

 • Op de hoogte blijven op het vlak van aanpassingen van de AVG wetgeving;
 • Kennis nemen van de beslissingen van de GBA van de laatste 3 maanden;
 • Een overzicht krijgen van wat de toezichthouders in de andere Europese landen hebben beslist, zoals bv. uitgereikte boetes;
 • Je technische kennis op peil houden over bepaalde AVG-gerelateerde aspecten, zoals bv. cookies, cloud toepassingen, …

Didactische aanpak van deze opleiding

Deze opleiding vindt plaats in een opleidingslokaal in een hotel op 3 verschillende locaties (Gent (NL), Mechelen (NL) en Nivelles (FR).

Elke opleidingsdag wordt gedoceerd door 2 sprekers die elk vanuit hun insteek kijken naar de GDPR actualia. Elke spreker is een top-expert in zijn of haar vakgebied.

Tijdens de toelichting is er interactie met de groep.

Elke cursist ontvangt een uitgeprinte versie van het opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities. Bovendien wordt de informatie beschikbaar gesteld in een digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent naar voorbeelden uit de praktijk.

Eindproduct

Deze opleiding is niet voorzien van een examen. Er is wel een kennistoets beschikbaar op het leerplatform. De cursist ontvangt een aanwezigheidsattest na de opleiding.

Hoe jezelf voorbereiden

Voorkennis: DPO certificatie of een inleidingscursus GDPR.

Je dient voorafgaand aan deze opleiding niets voor te bereiden, behoudens een opfrissing van de belangrijkste beginselen van de AVG.

Het is mogelijk om vooraf vragen door te sturen. In de mate van het mogelijke en voor zover dit aansluit bij het opzet wordt hierop ingegaan tijdens de opleiding.

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.

Sessie Q1 2021

Keuze uit 1 van de volgende dagen:

 • 9 februari- Gent
 • 16 februari- Mechelen
 • 23 februari- Nivelles (FR)

Programma:

Tijdens de voormiddagsessie overlopen we zoals gebruikelijk de belangrijkste uitspraken en evoluties. Voor een update over de juridische aspecten van de AVGH nodigen we Hans Graux en Pieter Gryffroy uit, beiden advocaat bij Timelex. Net zoals de afgelopen sessies, zullen we zeker nog een woordje besteden aan internationale doorgiften (Schrems 2, Brexit). Uiteraard ontbreekt ook de Geschillenkamer niet in ons overzicht. We bespreken de recente uitspraken, alsook hun recente beleidsdocumenten. Het Grondwettelijk Hof krijgt eveneens een plaats in onze planning (waaronder de uitspraak over boetes in de publieke sector). Ook de EDPB zat niet stil de afgelopen maanden. Denk maar aan de net gepubliceerde guidelines over inbreuken, inclusief de hierin opgenomen voorbeelden.

In de namiddag zullen we ingaan op de impact van identiteits- en authenticatiediensten op gegevensbescherming (naar aanleiding van de berisping van de FOD financiën), tezamen met Ward Duchamps van Scaled Access. Zowel systemen als gebruikers worden geïdentificeerd aan de hand van deze digitale diensten. Zowat elk ICT project bevat deze componenten. Hoe werken deze diensten en wat is hun impact op de gebruiker? Hoe moeten we risico’s inschatten voor deze ICT componenten en wat zijn typische aanbevelingen die je als DPO kan geven hierover? Breng je laptop mee, want het belooft een interactieve sessie te worden.

Stay Tuned, Stay Safe!

Sessie Q2 2021

Keuze uit 1 van de volgende dagen:

 • 1 juni- Mechelen
 • 8 juni – Nivelles (FR)
 • 15 juni – Gent

Programma:

Tijdens de bespreking van de juridische actua overlopen we zoals gebruikelijk de belangrijkste uitspraken en evoluties. Je zal merken dat we aan de structuur gesleuteld hebben, in die zin dat we beslissingen en andere trends bespreken per thema. Zo zullen we bijvoorbeeld bij de bespreking van het thema ‘rechten van de betrokkene’ alle relevante beslissingen en actua bespreken. Daardoor kan het zijn dat een uitspraak meerdere keren aan bod komt, telkens vanuit een ander perspectief. We hopen zo meer diepgang te kunnen geven. Onze spreker van dienst is Dhr. Bastiaan Bruyndonckx (Lydian).

In de namiddag zullen we ingaan op enkele nieuwe trends met betrekking tot tracking van gebruikers (online en via apps). Tezamen met spreker Dhr. Herman Maes, gaan we in op alternatieve wijzen om bijvoorbeeld een gebruiker online te volgen, zoals de Privacy Sandbox van Google.

Stay Tuned, Stay Safe!

Sessie Q3 2021

Keuze uit 1 van de volgende dagen:

 • 7 september – Mechelen
 • 14 september – Gent
 • 21 september – Nivelles (FR)

Programma:

Tijdens de voormiddagsessie overlopen we de belangrijkste uitspraken van de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Marktenhof. Zo gaan we onder meer in op de befaamde Google-case, die door het Marktenhof werd geannuleerd. Wie trouwens denkt dat het tijdens het zomerreces rustig is in GDPR-land, komt bedrogen uit: een case over het recht op wissing bij een bank, een audit rapport met persoonsgegevens, doorgiften van persoonsgegevens aan het RIZIV, een verzoek tot inzage bij Testaankoop, … Stof genoeg om over te praten. Na de cases van de GBA kijken we ook even over de landsgrenzen heen op zoek naar interessante uitspraken.

De namiddagsessie start met 2 casussen, waaronder de recente aanbeveling van de GBA over biometrische gegevens. We sluiten de namiddag af met een praktische verdieping, waarbij we ingaan op Standard Contractual Clauses (SCC’s). We verdiepen ons in de praktische uitwerking van de SCC’s samen met gastspreker en docent bij DPI, Maarten Stassen.

Stay Tuned, Stay Safe!

Sessie Q4 2021

Keuze uit 1 van de volgende dagen:

 • 30 november – Gent
 • 7 december – Mechelen
 • 14 december – Nivelles (FR)

De sessies worden zoals steeds verzorgd door specialisten die de evoluties vanop de eerste rij meemaken.

Elke sessie speelt in op de actualiteit. Daarom zullen we steeds 1 maand voor de sessie de inhoud hiervan vrijgeven.

Stay Tuned, Stay Safe!

Sessie Q1 2022

Keuze uit 1 van de volgende locaties:

 • Gent (datum nog te bepalen)
 • Mechelen (datum nog te bepalen)
 • Nivelles (FR) (datum nog te bepalen)

De sessies worden zoals steeds verzorgd door specialisten die de evoluties vanop de eerste rij meemaken.

Elke sessie speelt in op de actualiteit. Daarom zullen we steeds 1 maand voor de sessie de inhoud hiervan vrijgeven.

Stay Tuned, Stay Safe!

Prijs van de cursus

€1.600

Exclusief BTW

De prijs van €1.600 is voor 4 sessies in totaal én inclusief lunch, koffie, versnaperingen, cursusmateriaal bij iedere sessie.

Op locatie Inhouse
Planning

Jaarlijks abonnement

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Stay Tuned as DPO

Gent, Mechelen of Nivelles

Wij zijn erkend door:

 • Registratienummer KMO portefeuille: DV.O213013

  Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan je van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of je een kleine of middelgrote onderneming bent, 30%, respectievelijk 20% subsidie krijgen op de inschrijvingsprijs.

 • Juridische punten Orde van Vlaamse Balies

  Indien je een individueel vormingsdossier bij de de Orde van Vlaamse Balies indient, kan je dit 6 juridische punten per dag geven in het kader van algemene vorming.

 • Erkenning door BIBF

  Onze opleiding is erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut voor Bedrijfsrevisoren

  Onze opleiding is erkend door het IBR-IRE. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut voor Bedrijfsjuristen

  Onze opleiding is erkend door het IJE-IBJ. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.