Overzicht

Looptijd 5 dagen
Tijd van 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00

Over de cursus

Deze 5-daagse training bereidt u voor op de functie van Data Protection Officer voor uw bedrijf. We geven een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze cursus praktische thema’s zoals het uitvoeren van risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan.

Dit alles passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. We bespreken het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren u op een praktische manier technieken aan om uw rol met glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatie-examen. Deze opleiding is erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 39 CPE credits.

Doelgroep

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor zowel externe consultants die zich willen verdiepen in de actuele problematiek van de GDPR (AVG) als interne bedrijfsmedewerkers (zoals o.a. verantwoordelijken informatiebeveiliging, compliance managers, security managers, advocaten, bedrijfsjuristen, auditors, IT managers, risk managers, controllers, data managers en IT specialisten) die de rol van Data Protection Officer (DPO) in de praktijk wensen op te nemen of die zich wensen te bekwamen in de wereld van data privacy.

Eindproduct

Eindproduct: het certificaat “Data Protection Officer”

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.

Dag 1

09u00 - 17u00
 • Kennismaking met de deelnemers
 • Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de cursus
 • Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen
 • Historiek wetgeving privacy
 • Begrippen en toepassingsgebied GDPR, definities
 • Toelaatbaarheid
 • Bijzondere categorieën
 • Beginselen van de GDPR

Dag 2

09u00 - 17u00
 • Rechten van de betrokkene
 • Verplichtingen van de verantwoordelijke
 • Beveiliging, melding datalekken
 • Doorgifte derde landen, internationale organisaties
 • Definitie en taken DPO
 • Toezicht, handhaving, beroep, sancties

Dag 3

09u00 - 17u00
 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Technische en organisatorische maatregelen
 • Adviezen en rechtspraak
 • Data Protection by Design en by Default
 • ISO27000 en risk management
 • Versleuteling

Dag 4

09u00 - 17u00
 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Register van verwerkingsactiviteiten
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • Inbreuken

Dag 5

09u00 - 17u00
 • Samenwerken en gezag
 • Samenvatten van de leerstof
 • Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
 • Examen in de namiddag: duurtijd: 2u30, examenvorm: 72 multiple choice vragen, 1 mondeling toe te lichten casus en 1 schriftelijke casus

Videos

Ontdek wat andere cursisten van de opleiding vonden

Bekijk hier de vlog van Lieven over zijn week bij DPI

Prijs van de cursus

€2.475

Exclusief BTW

Certificaat

"Data Protection Officer"

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen, cursusmateriaal & examen fee. Werknemers van overheids instellingen betalen € 2.000, excl. BTW

Op locatie Inhouse
Planning

Planning 2020

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Data Protection Officer Certificatie Training

6 juli tem 10 juli 2020

Volzet

Data Protection Officer Certificatie Training

24 augustus tem 28 augustus 2020

Volzet

Data Protection Officer Certificatie Training

12 oktober tem 16 oktober 2020

Volzet

Data Protection Officer Certificatie Training

16 november tem 20 november 2020

Data Protection Officer Certificatie Training

7 december tem 11 december 2020

Data Protection Officer Certificatie Training

11 januari tem 15 januari 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

8 februari tem 12 februari 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

15 maart tem 19 maart 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

19 april tem 23 april 2021

Gent

Data Protection Officer Certificatie Training

17 mei tem 21 mei 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

14 juni tem 18 juni 2021

Gent

Data Protection Officer Certificatie Training

5 juli tem 9 juli 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

23 augustus tem 27 augustus 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

13 september tem 17 september 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

11 oktober tem 15 oktober 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

15 november tem 19 november 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

13 december tem 17 december 2021

Gent

Wij zijn erkend door:

 • Erkenning door BE.Accountants

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Registratienummer KMO portefeuille: DV.O213013

  Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of u een kleine of middelgrote onderneming bent, 40%, respectievelijk 30% subsidie krijgen op de inschrijving

 • Erkenning door BE.Accountants

  Indien je een individueel vormingsdossier bij de de Orde van Vlaamse Balies indient, kan je dit 30 juridische punten geven in het kader van algemene vorming. Deze opleiding is ook erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 39 CPE credits.

 • Erkenning door BE.Accountants

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door BE.Accountants

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door BE.Accountants

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut voor bedrijfsjuristen

  Onze opleiding is erkend door het IJE-IBJ. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.