Overzicht

Looptijd 5 dagen
Tijd van 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00

Deze 5-daagse training bereidt je voor op de functie van Data Protection Officer voor jouw bedrijf. We geven een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze cursus praktische thema’s, zoals het uitvoeren van risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan.

Dit alles passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. We bespreken het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen, zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren je op een praktische manier technieken aan om jouw rol met glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatie-examen. Deze opleiding is erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 30 CPE credits.

Waarom deze opleiding volgen?

 • Je wordt in je bedrijf of in je functie geconfronteerd met de AVG wetgeving;
 • Je wil een algemeen overzicht over de AVG en dit zowel op juridisch als op technisch vlak;
 • Je wil de certificatie voor DPO behalen.

Doelgroep

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor zowel externe consultants die zich willen verdiepen in de actuele problematiek van de GDPR (AVG), als interne bedrijfsmedewerkers (zoals o.a. verantwoordelijken informatiebeveiliging, compliance managers, security managers, advocaten, bedrijfsjuristen, auditors, IT managers, risk managers, controllers, data managers en IT specialisten) die de rol van Data Protection Officer (DPO) in de praktijk wensen op te nemen of die zich wensen te bekwamen in de wereld van data privacy.

Leerdoelen

 • Begrijpen wat de AVG inhoudt en waarom deze belangrijk is;
 • De belangrijkste artikels kennen;
 • De beginselen van de AVG begrijpen;
 • Weten wat het toepassingsgebied is van de AVG;
 • De rechten van betrokkenen begrijpen;
 • Begrijpen wat een verwerking is onder de AVG;
 • De taken kennen van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker;
 • De functie van de DPO begrijpen;
 • Begrijpen wat risico-analyses zijn;
 • De voornaamste technische en organisatorische maatregelen begrijpen die een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker kan nemen;
 • De basiselementen van cryptografie begrijpen;
 • Weten wat een register van verwerkingsactiviteiten is;
 • Begrijpen wat gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen betekent;
 • Begrijpen wat inbreuken in verband met persoonsgegevens zijn en welke stappen men moet nemen naar de toezichthouder en de betrokkenen toe.

Didactische aanpak van deze opleiding

Deze opleiding vindt plaats in een opleidingslokaal in een hotel.

Deze opleiding wordt verzorgd door docenten die een top-expert zijn in hun vakgebied. De docent presenteert de leerstof aan de hand van een presentatie.

Tijdens de toelichting is er interactie met de groep. Typisch is de groep voor deze opleiding een 20-tal studenten (minimaal 8, maximaal 24 cursisten).

Elke cursist ontvangt een uitgeprinte versie van het opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities. Bovendien wordt de informatie beschikbaar gesteld in een digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent naar voorbeelden uit de praktijk.

Eindproduct

Deze opleiding is voorzien van een examen. Eindproduct: het certificaat “Data Protection Officer”.

Hoe jezelf voorbereiden

Voorkennis: geen.

Het is mogelijk om vooraf vragen door te sturen. In de mate van het mogelijke en voor zover dit aansluit bij het opzet wordt hierop ingegaan tijdens de opleiding.

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.

Dag 1

09u00 - 17u00
 • Kennismaking met de deelnemers
 • Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de cursus
 • Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen
 • Historiek wetgeving privacy
 • Begrippen en toepassingsgebied GDPR, definities
 • Toelaatbaarheid
 • Bijzondere categorieën
 • Beginselen van de GDPR

Dag 2

09u00 - 17u00
 • Rechten van de betrokkene
 • Verplichtingen van de verantwoordelijke
 • Beveiliging, melding datalekken
 • Doorgifte derde landen, internationale organisaties
 • Definitie en taken DPO
 • Toezicht, handhaving, beroep, sancties

Dag 3

09u00 - 17u00
 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Technische en organisatorische maatregelen
 • Adviezen en rechtspraak
 • Data Protection by Design en by Default
 • ISO27000 en risk management
 • Versleuteling

Dag 4

09u00 - 17u00
 • Toepassingen van de GDPR in de praktijk
 • Register van verwerkingsactiviteiten
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • Inbreuken

Dag 5

09u00 - 17u00
 • Samenwerken en gezag
 • Samenvatten van de leerstof
 • Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
 • Examen in de namiddag: duurtijd 2u30 – examenvorm:
  • 72 multiple choice vragen
  • 1 mondeling toe te lichten casus
  • 1 schriftelijke casus

Videos

Ontdek wat andere cursisten van de opleiding vonden

Bekijk hier de vlog van Lieven over zijn week bij DPI

Prijs van de cursus

€2.725

Exclusief BTW

Certificaat

"Data Protection Officer"

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen, cursusmateriaal & examen fee.

Op locatie Inhouse
Planning

Planning 2021

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Data Protection Officer Certificatie Training

23 augustus tem 27 augustus 2021

Volzet

Data Protection Officer Certificatie Training

13 september tem 17 september 2021

Volzet

Data Protection Officer Certificatie Training

11 oktober tem 15 oktober 2021

Volzet

Data Protection Officer Certificatie Training

15 november tem 19 november 2021

Data Protection Officer Certificatie Training

13 december tem 17 december 2021

Wij zijn erkend door:

 • Registratienummer KMO portefeuille: DV.O213013

  Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan je van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of je een kleine of middelgrote onderneming bent, 30%, respectievelijk 20% subsidie krijgen op de inschrijvingsprijs.

 • Erkenning door Vlaanderen (Vlaams Opleidingsverlof)

  Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams Opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

 • Juridische punten Orde van Vlaamse Balies

  Indien je een individueel vormingsdossier bij de de Orde van Vlaamse Balies indient, kan je dit 30 juridische punten geven in het kader van algemene vorming. Deze opleiding is ook erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 30 CPE credits.

 • Erkenning door BIBF

  Onze opleiding is erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut voor Bedrijfsrevisoren

  Onze opleiding is erkend door het IBR-IRE. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut voor Bedrijfsjuristen

  Onze opleiding is erkend door het IJE-IBJ. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussels Betaald Educatief Verlof)

  Onze opleiding is erkend door Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor Brussels Betaald Educatief Verlof.