De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een interessante beslissing onder de kerstboom gelegd. Ze behandelde een klacht van oud-voorzitter van de Privacycommissie, hier in hoedanigheid van burger, tegen de FOD Financiën. In dit dossier beweert Dhr Debeuckelaere een Microsoft Account nodig te hebben om toegang te krijgen tot overheidsinformatie op Fisconetplus, een portaalsite van de overheid. In het bijzonder was hij op zoek naar informatie over ‘factureren met vrijstelling BTW’. Doordat deze informatie enkel voor hem toegankelijk was na het vrijgeven van persoonsgegevens (het verplicht gebruik van een Microsoft account), is de FOD Financiën potentieel in staat na te gaan welke informatie je als burger opzocht. Op die manier zou de overheid jouw online gedrag kunnen linken aan bepaalde fiscale handelingen.

Laks omgaan met persoonsgegevens

De Geschillenkamer heeft na een onderzoek van de Inspectiedienst vastgesteld dat de klacht gegrond is. Uit de waslijst aan inbreuken blijkt dat de FOD Financiën volgens de GBA niet eerlijk en transparant omgaat met persoonsgegevens. Bovendien is ze laks in de principes van Privacy by Design. Daarnaast verwijt de toezichthouder dat de FOD Financiën de risico’s ten aanzien van de burgers niet correct heeft ingeschat.

Rechter en partij

Het feit dat de klacht ingediend werd door de oud-voorzitter van de Privacycommissie (later GBA) wordt door de FOD Financiën aangegrepen om aan te tonen dat in dit dossier de onafhankelijkheid van de toezichthouder is aangetast. De voormalige voorzitter was onder meer betrokken bij het opstellen van aanbeveling 1/2019 (een aanbeveling over overheidsdiensten en verplicht gebruik van Microsoft accounts). Een aanbeveling die hij vervolgens zelf (als burger) gebruikt bij het indienen van de klacht. De Geschillenkamer weerlegt de bewering door haar onafhankelijkheid te staven en aan te geven dat het voorzitterschap van een autoriteit de rechten als burger niet in de weg staat.

Hoe gaat het nu verder?

De FOD financiën krijgt een berisping van de Geschillenkamer. Overheidsdiensten kunnen immers geen geldboete krijgen. Maar of het hierbij zal blijven valt te betwijfelen: dit verhaal lijkt voer voor het Marktenhof, die een beslissing van de Geschillenkamer kan terugfluiten. Benieuwd of we op het Paasmenu een vervolg krijgen. Beslissing 82/2020 zal op onze eerste Stay Tuned van 2021 behandeld worden. We zullen tijdens deze sessie ingaan op enkele technische en juridische aspecten van deze beslissing.

Link naar de beslissing: hier.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in