Het heeft even geduurd, maar nu is het eindelijk zover. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de vijf directieleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd na een geheime stemming.

De voorzitter en tevens ook directeur van het algemeen secretariaat wordt dus David Stevens. David startte zijn carrière als academisch onderzoeker en onderzoeksmanager bij het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (momenteel: Centrum voor IT & IP Law, Katholieke Universiteit van Leuven, http://www.law.kuleuven.be/citip/) en heeft daarom uitgebreide kennis, zowel op nationaal als op Europees niveau. Momenteel is hij nog de Data Protection Officer  bij Nielsen (http://www.nielsen.com), een toonaangevend internationaal bedrijf in de media, reclame en e-commerce. Daarvoor, was David de DPO van Telenet.

De leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (met uitzondering van de voorzitter van de geschillencommissie) werden volgens taalpariteit verkozen. De directeur van het kenniscentrum moet daarenboven een andere landstaal spreken in vergelijking met de directeur van het algemeen secretariaat. Bijgevolg diende deze directiefunctie ingevuld te worden door een Franstalige kandidaat, met name Alexandra Jaspar (DPO Bpost) . De directeur van het kenniscentrum geeft trouwens ook toegang tot de sjerp van voorzitter voor de laatste 3 jaar van het mandaat.

Voor de 3 overige directiefuncties wordt Peter Van Den Einde  Inspecteur-generaal van de inspectiedienst (voorheen rechtsadviseur bij de Privacycommissie), Charlotte Dereppe vult de directiefunctie van de eerstelijnsdienst in (zij was voorheen adviseur van Dhr. De Backer). De laatste directiefunctie wordt ingevuld door Hielke Hijmans, die voorzitter wordt van de Geschillenkamer. Dhr. Willem Debeuckelaere trok op het laatste moment zijn kandidatuur terug, maar is wel nog kandidaat lid voor de geschillenkamer. Hielke, die tijdens de selectie doorheen de Duitse taalproef geraakte, heeft een lange carrière bij de Europese toezichthouder gegevensbescherming (EDPS), o.a. als afdelingshoofd beleid & advisering en lid van het management. Daarna ging hij aan de slag als onafhankelijk deskundige Europees privacyrecht.

De leden van de geschillenkamer en deze van het kenniscentrum worden op een later tijdstip verkozen.


Later meer

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in