Eind 2023 was Dirk De Bot te gast in de Stay Tuned Newscast van Bart van Buitenen, waar beide heren diep doken in de recente wijzigingen in regelgeving over gegevensbescherming in Vlaanderen en België.

Deze aflevering markeert enkele recente ontwikkelingen in de evolutie van digitale privacy en gegevensbeheer. Het gesprek belichtte de cruciale aspecten van het Vlaamse Digitaliseringsdecreet, wijzigingen die betrekking hebben op het Informatieveiligheidscomité en de vernieuwde Gegevensbeschermingsautoriteit-wet in België (de GBA-wet), met speciale aandacht voor de uitdagingen en kansen die deze met zich meebrengen.

In dit artikel bespreken we de regelgeving vanuit het perspectief van de DPO. We gebruiken voorbeelden en inzichten uit de podcast om een duidelijk beeld te geven van de gevolgen van deze wetswijzigingen.

Het Digitaliseringsdecreet: Een Nieuw Tijdperk van Digitale Dienstverlening in Vlaanderen

Het Digitaliseringsdecreet in Vlaanderen luidt een nieuw tijdperk in voor digitale dienstverlening en gegevensbeheer door overheidsinstanties. In de newscast gaan Dirk en Bart in op onder meer de oprichting van het Vlaamse Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens.

Dit nieuwe comité, waarvoor op het moment van schrijven een oproep loopt voor het aanstellen van nieuwe leden, maakt het mogelijk om af te stappen van de protocolverplichting die rust op Vlaamse Instanties. Zij kunnen in de plaats daarvan terugvallen op een beraadslaging van dit nieuwe comité. In de newscast gaan we dieper in op de gevolgen daarvan voor de DPO in de praktijk.

Verder wordt ook uitgelegd waarom het decreet raakt aan het Bestuursdecreet voor wat betreft de bewaartermijnen en welke extra bescherming dit de burger moet bieden.

Je kunt het individuele fragment hier bekijken.

Versterking van Gegevensbescherming: Veranderingen in de Belgische GBA-wet

Recent kwam ook het signaal dat de Belgische GBA-wet (eindelijk) zal worden aangepast. Dit proces, dat al geruime periode loopt, wijzigt één en ander aan de interne werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens Dirk zijn er voor de DPO twee belangrijke aandachtspunten.

Eerst en vooral licht hij toe hoe de Eerstelijnsdienst onderzoek doet naar ontvankelijkheid van klachten. Gezien een dergelijke klacht vaak volgt na een contact met het bedrijf of de organisatie die aangeklaagd wordt, is het belangrijk om deze criteria goed te begrijpen. Een tweede belangrijke aanpassing heeft betrekking op de werking van de Geschillenkamer.

In de newscast wordt toegelicht dat ze via (meerdere) tussenbeslissing(en) kan aangeven hoe ze het dossier verder zal opvolgen. Dit geeft meer kader aan zogenaamde light beslissingen.

Je kunt het individuele fragment hier bekijken.

Wijzigingen aan wetsbepalingen die betrekking hebben op het Informatieveiligheidscomité

Tot slot haalt deze newscast een recent wetgevend initiatief aan dat meer kader geeft aan de werking van het Informatieveiligheidscomité (IVC). In de newscast leggen de experts uit dat deze wetswijziging het statuut van de Beraadslagingen van het IVC verduidelijkt door aan te geven dat dit bestuurlijke documenten zijn die kunnen worden aangevochten bij de Raad van State.

Bovendien voert men een politieke controle in, zodat het duidelijk is dat deze beraadslagingen onder de noodzakelijke politieke “controle” vallen.

Je kunt het individuele fragment hier bekijken.

Wil je meer informatie? Bekijk dan zeker deze Stay Tuned Newscast, een initiatief van het Data Protection Institute om DPO’s te informeren over alle nieuwigheden in hun vakgebied.

Deze en vele andere onderwerpen bespreken we verder tijdens onze kwartaalupdates, de Stay Tuned voor DPO’s.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in