Na vandaag, na 5 jaar GDPR, is de rol van de DPO nog steeds een uitdaging op inhoudelijk, maar vooral ook op menselijk vlak. Als DPO’s zijn wij degenen die echt in het veld staan door de theorie naar de praktijk te vertalen en het algemene concreet te maken. Als ware veldwerkers legden en leggen we wat kilometers af doorheen soms te modderige of te droge velden… Onze job is niet min: we zijn tegelijk onderwijzers, risico-analisten, alarmbeltrekkers, adviseurs, auditeurs en bemiddelaars. Onze job is niet min en wordt helaas nog te veel miskend.

Uit de vragenlijst die we naar aanleiding van deze DPO Day lanceerden in maart, bleek dat bijna 15% van de DPO’s te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag tijdens de uitoefening van hun taken en dat maar liefst 46% van de DPO’s beïnvloed wordt in de uitvoering van hun job. 33% van de DPO’s geeft aan dat ze moeilijk hun job kunnen loslaten. Meer dan de helft van de DPO’s zegt dat ze zich geïsoleerd voelen bij het uitoefenen van hun rol. Anderzijds, ervaart het merendeel van de DPO’s hun rol als productief en handelen ze vooral in een positieve werksfeer. DPO’s voelen zich doorgaans ook gelukkiger in hun job als ze bij een netwerk zijn aangesloten of een opleiding over gegevensbescherming hebben genoten.

Als ik voor mezelf terugblik op 5 jaar GDPR, heb ik niet alleen veel bijgeleerd over gegevensbescherming, maar ook over het sociaal-emotionele en psychologische aspect bij het uitoefenen van mijn functie als DPO. Naar mijn gevoel wordt daar nog te weinig over gesproken. Als DPO kan je namelijk maar zo snel – of zo traag – gaan als de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker het toelaat. Niet alle plantjes groeien namelijk even snel… Sensibilisering blijft de basis en met een grote portie leergierigheid kom je best al ver.

Maar, met dialoog, samenwerking en wederzijdse ondersteuning van de verschillende actoren, hier vandaag ook aanwezig, kunnen we pas echt het hoofd bieden aan niet alleen het beter en meer implementeren van de gegevensbeschermingsbepalingen, maar ook de nieuwe, vooral digitale, evoluties die het recht op gegevensbescherming en andere mensenrechten onder spanning doen staan.

De bedoeling van vandaag was een dag te organiseren voor en door DPO’s. Ik ben heel dankbaar dat de organisatoren van dpo pro, Data Protection Institute, ISACA en VBO mij mee in het bad hebben getrokken om de vragenlijst mee uit te werken en deze dag mee helpen vorm te geven. Het was een dag waarbij we niet alleen de belangrijkheid van onze rol als DPO hebben aangetoond, maar ook verschillende actoren hebben samengebracht.

Bedankt voor jullie aanwezigheid! Ik hoop dat het leerrijk was voor jullie en dat we de DPO’s onder jullie een hart onder de riem hebben kunnen steken, zodat jullie de volgende 5 jaar minder hoeven te ploeteren over hobbelige velden, maar meer zaadjes kunnen planten die verder groeien en bloeien, én waarvan we állemaal kunnen oogsten!

Jolien Ghyselinck

DPO voor verschillende dotatiegerechtigde instellingen van de Kamer waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in