Er is nog steeds een grote vraag naar Data Protection Officers (DPO’s). In België is het Data Protection Institute één van de drijvende krachten in de opleiding van nieuwe DPO’s. Het valt op dat steeds meer vrouwen de Data Protection Officer Certificatie Training volgen.

De functie van Data Protection Officer (DPO) is in een stroomversnelling gekomen naar aanleiding van de invoering van de GDPR (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018. Deze Europese privacy wetgeving legt strenge regels op in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Eén van de verplichtingen voor overheidsinstanties en bedrijven die persoonsgegevens op grote schaal verwerken is de aanstelling van een DPO. Die moet erop toezien dat de organisatie persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de regels van de GDPR.

Taak van een Data Protection Officer

Een DPO is verantwoordelijk voor een breed gamma van procedures voor de bescherming van persoonlijke gegevens:

 • De organisatie en derde partijen op de hoogte brengen en houden van de GDPR-vereisten.
 • Relevante gebruikers van persoonsgegevens trainen zodat ze de vereisten begrijpen.
 • Ondersteuning bieden in het beoordelen van eventuele impact die de verwerking kan hebben.
 • Optreden als een contactpersoon tussen de toezichthouders en de organisatie.
 • Processen en een beleid voor gegevensbescherming stimuleren.
 • Audits en evaluaties uitvoeren met het oog op gegevensbescherming.

Opleiding tot gecertificeerd DPO

Om toekomstige DPO’s klaar te stomen voor bovenstaande verantwoordelijkheden heeft het Data Protection Institute een diepgaande Data Protection Officer Certificatie Training uitgewerkt. Tijdens deze vijfdaagse training worden de deelnemers voorbereidt op de functie van Data Protection Officer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden dwordt de deelnemer door verschillende thema’s geloodst, zoals:

 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Toepassing van cryptografie
 • Opstellen van een veiligheidsbeleid
 • Waken over het veiligheidsplan
 • Verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen

Data Protection Officer: het hotste tech-profiel Vooral in de periode tussen oktober 2017 en juni 2018 vonden heel wat geïnteresseerden de weg naar de DPO-training. Ook de marktvraag naar Data Protection Officers was in deze periode het grootst. Hiermee wilden bedrijven en organisaties zich uiteraard voorbereiden voor de invoering van de GDPR op 25 mei 2018. In februari 2018 stelde het vermaarde persagentschap Reuters een stijging van 700% vast in het aantal DPO-vacatures

DPO: een vrouwenjob?!

Ook vandaag zijn gecertificeerde DPO’s nog steeds erg gegeerd. De opleidingen bij Data Protection Institute lopen dan ook nog steeds goed vol. Als we de deelnemers bekijken, stellen we vast dat alsmaar meer vrouwen kiezen voor een DPO-training.

In 2017 was het aandeel vrouwelijke deelnemers eerder laag met 22% voor de Nederlandstalige training en 27% voor Franstalige opleidingen. Een jaar later liep dit al op tot respectievelijk 40% en 45%. En in de eerste twee maanden van 2019 zien we zelfs dat er meer vrouwen (54%) dan mannen hebben deelgenomen aan de Nederlandstalige DPO-training. Voor de Franstalige opleiding blijft het percentage hetzelfde als vorig jaar.

Kunnen we hieruit concluderen dat DPO een vrouwenjob is geworden? Dat is wat kort door de bocht, maar het valt wel op dat deze cijfers afwijken van die voor andere IT-technische functies, die aanzienlijk meer door mannen dan vrouwen worden ingevuld. Een verklaring zou kunnen zijn dat vrouwen met hun sterke social skills zich goed voelen in de rol van onpartijdige tussenpersoon, communicator en coach. Hoe dan ook juichen wij bij Data Protection Institute deze evolutie alleen maar toe!


Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in