Er is nog steeds een grote vraag naar Data Protection Officers (DPO’s). In België is het Data Protection Institute één van de drijvende krachten in de opleiding van nieuwe DPO’s. Het valt op dat steeds meer vrouwen de Data Protection Officer Certificatie Training volgen.

De functie van Data Protection Officer (DPO) is in een stroomversnelling gekomen naar aanleiding van de invoering van de GDPR (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018. Deze Europese privacy wetgeving legt strenge regels op in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Eén van de verplichtingen voor overheidsinstanties en bedrijven die persoonsgegevens op grote schaal verwerken is de aanstelling van een DPO. Die moet erop toezien dat de organisatie persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de regels van de GDPR.

Taak van een Data Protection Officer

Een DPO is verantwoordelijk voor een breed gamma van procedures voor de bescherming van persoonlijke gegevens:

 • De organisatie en derde partijen op de hoogte brengen en houden van de GDPR-vereisten.
 • Relevante gebruikers van persoonsgegevens trainen zodat ze de vereisten begrijpen.
 • Ondersteuning bieden in het beoordelen van eventuele impact die de verwerking kan hebben.
 • Optreden als een contactpersoon tussen de toezichthouders en de organisatie.
 • Processen en een beleid voor gegevensbescherming stimuleren.
 • Audits en evaluaties uitvoeren met het oog op gegevensbescherming.

Opleiding tot gecertificeerd DPO

Om toekomstige DPO’s klaar te stomen voor bovenstaande verantwoordelijkheden heeft het Data Protection Institute een diepgaande Data Protection Officer Certificatie Training uitgewerkt. Tijdens deze vijfdaagse training worden de deelnemers voorbereidt op de functie van Data Protection Officer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden dwordt de deelnemer door verschillende thema’s geloodst, zoals:

 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Toepassing van cryptografie
 • Opstellen van een veiligheidsbeleid
 • Waken over het veiligheidsplan
 • Verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen

Data Protection Officer : the hottest tech profile C’est surtout entre octobre 2017 et juin 2018 que de nombreuses personnes intéressées ont trouvé le chemin de la formation DPO. La demande du marché pour les délégués à la protection des données était également la plus élevée pendant cette période. Les entreprises et les organisations voulaient manifestement se préparer à l’introduction du GDPR le 25 mai 2018. En février 2018, la célèbre agence de presse Reuters a constaté une augmentation de 700 % du nombre de postes vacants de DPD.

DPO: een vrouwenjob?!

Ook vandaag zijn gecertificeerde DPO’s nog steeds erg gegeerd. De opleidingen bij Data Protection Institute lopen dan ook nog steeds goed vol. Als we de deelnemers bekijken, stellen we vast dat alsmaar meer vrouwen kiezen voor een DPO-training.

In 2017 was het aandeel vrouwelijke deelnemers eerder laag met 22% voor de Nederlandstalige training en 27% voor Franstalige opleidingen. Een jaar later liep dit al op tot respectievelijk 40% en 45%. En in de eerste twee maanden van 2019 zien we zelfs dat er meer vrouwen (54%) dan mannen hebben deelgenomen aan de Nederlandstalige DPO-training. Voor de Franstalige opleiding blijft het percentage hetzelfde als vorig jaar.

Kunnen we hieruit concluderen dat DPO een vrouwenjob is geworden? Dat is wat kort door de bocht, maar het valt wel op dat deze cijfers afwijken van die voor andere IT-technische functies, die aanzienlijk meer door mannen dan vrouwen worden ingevuld. Een verklaring zou kunnen zijn dat vrouwen met hun sterke social skills zich goed voelen in de rol van onpartijdige tussenpersoon, communicator en coach. Hoe dan ook juichen wij bij Data Protection Institute deze evolutie alleen maar toe!


Restez informé grâce à notre newsletter

Restez au courant de nos dernières nouvelles, offres et formations disponibles.

Newsletter
x

Restez informé grâce à notre newsletter

Restez au courant de nos dernières nouvelles, offres et formations disponibles.

Newsletter
x

Inscrire