De functionaris voor gegevensbescherming, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd, vervult een belangrijke rol in het kader van de verplichtingen die gelden t.a.v. de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker. De rol van de DPO bestaat er voornamelijk in om de naleving van de verschillende wetgeving die betrekking heeft op gegevensverwerking te waarborgen.