Meer en meer bedrijven en overheden zoeken expertise om te waken over de kwaliteit van de persoonsgegevens van burgers en klanten. De Privacycommissie waardeert de komst van het Data Protection Institute als aanbieder van opleidingen voor informatieveiligheidsconsulenten. Beide hebben ze één doel: erover waken dat persoonsgegevens op een verantwoorde wijze worden verwerkt.

Nog meer dan voorheen wordt informatie voor bedrijven en overheden een strategisch goed. Om in te kunnen spelen op de individuele behoeften van de klant of burger, hebben ze er alle belang bij de doelgroep goed te kennen en ze gericht te kunnen aanspreken. Cold calling, waarbij bedrijven potentiële klanten benaderen zonder dat ze de klant kennen, behoort zo meer en meer tot het verleden.

Deze trend heeft ook een keerzijde. Stel je voor dat overheden of bedrijven meer van je weten dan je wel zou willen. Of misschien nog erger, stel dat ze, door verschillende informatiebronnen te combineren, een profiel van je opmaken dat niet strookt met de werkelijkheid? Informatieveiligheidsconsulenten (ook gekend als Data Protection Officers: DPO’s) worden ingezet om erover te waken dat de gegevensverwerking correct verloopt en dat de omgang met uw en mijn gegevens conform is met wat u werd meegedeeld op het moment dat men uw persoonsgegevens heeft verzameld.

Het Data Protection Insitute (DPI) leidt informatieveiligheidsconsulenten op. “We kunnen hierbij terugvallen op meer dan 20 jaar ervaring, een unicum”, zo stelt Bavo Van den Heuvel, oprichter van het bedrijf en ervaren rot in het vak. “Waar andere opleidingsinitiatieven zich enkel richten op de meer technische beveiliging van informatie, gaan wij een stap verder. Het DPI leert de informatieveiligheidsconsulent immers ook de juiste vragen stellen zoals: “Mogen bepaalde gegevens zomaar worden gebruikt?”, “Hoe lichten we onze klanten in over de gegevens die we verzamelen?” of “Dienen we de Privacycommissie in te lichten als persoonsgegevens per ongeluk uit onze systemen lekken?”.

“Het DPI tracht met een persoonlijke aanpak de cursisten te begeleiden bij het uitvoeren van hun taak”, voegt Peter Berghmans, medevennoot, er aan toe. “De cursist leert de kneepjes van het vak kennen in onze certificatiecursus. Maar we gaan nog een stap verder. We geloven in het levenslang leren en in het opbouwen van persoonlijke kennisnetwerken. Daarom zijn we van start gegaan met persoonlijke coachingstrajecten en trachten we op geregelde tijdstippen cursisten opnieuw samen te roepen om hun ervaringen te delen en hun kennis weer op peil te brengen.”

“Het belang van een goede opleiding kan niet voldoende worden onderstreept” aldus Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. “De job van informatieveiligheidsconsulent kan gezien worden als een knelpuntberoep, zeker wanneer Europa een verordening zal goedkeuren, die de rol van de Data Protection Officer nog meer beklemtoont. Dat deze opleiding verder gaat dan het enkel technisch beveiligen van een informatieomgeving, is een unieke opportuniteit.”.

Het DPI traint jaarlijks zo’n 100 informatieveiligheidsconsulenten en heeft sinds haar oprichting in april 2012 al een mooie lijst van referenties opgebouwd. Surf naar http://www.dp-institute.euvoor meer informatie, cursusdata, inschrijvingsmogelijkheden, een unieke set links en een lijst van referenties.

"Het belang van een goede opleiding kan niet voldoende worden onderstreept” aldus Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. “De job van informatieveiligheidsconsulent kan gezien worden als een knelpuntberoep, zeker wanneer Europa een verordening zal goedkeuren, die de rol van de Data Protection Officer nog meer beklemtoont. Dat deze opleiding verder gaat dan het enkel technisch beveiligen van een informatieomgeving, is een unieke opportuniteit.".

© Kristof Clerix