Privacy

Het Data Protection Institute BVBA (DPI) is een onafhankelijk onderwijsinstelling en voorziet opleidingen door erkende experts met jarenlange ervaring in het veld van gegevensbescherming en privacy. Het DPI heeft haar maatschappelijke zetel te Geerdegemvaart 138, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0849.293.297.

Het DPI erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van de cursisten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigd expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het DPI kan de volgende persoonsgegevens (zowel fysiek als met behulp van deze website) van de betrokkene verwerken:

  • Administratieve gegevens
  • Gegevens over voeding met het oog op verstrekken van maaltijden

Het DPI zal deze persoonsgegevens van de cursisten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden:

  • De betrokkene uitnodigen voor het Privacycafé (een 3-maandelijks evenement georganiseerd vanuit het DPI om in te gaan op nieuwigheden binnen het werkterrein van de gegevensbescherming en privacy)
  • Beheer van het cursistenbestand

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen bij het DPI ter inzage.
  • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • Recht op gegevenswissing: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met het DPI op info@dp-institute.eu om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.

Het Data Protection Insitute zal zich onthouden om de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan derden alsook om de persoonsgegevens van de betrokkene publiek kenbaar te maken. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen enkel worden meegedeeld aan derden of externen mits de toestemming van de betrokkenen werden verkregen

Het Data Protection Institute erkent dat de beveiliging van de persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal het Data Protection Institute voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.