Do Not Track (DNT) is een hot topic. DNT is de term binnen internetstandaarden  die het mogelijk maakt voor internetgebruikers aan te geven dat websites geen profielen aan mogen maken rond hun internetgebruik, oftewel dat deze gebruikers niet getracked willen worden. Waar deze instelling op dit moment vrijwillig gerespecteerd kan worden door websites moet de DNT instelling onderdeel uit gaan maken van een nieuwe standaard rond tracking die op dit moment gedefinieerd wordt door de W3C (de organisatie verantwoordelijk voor het beheer van internetstandaarden). Dit gebeurt in samenspraak met alle belangengroepen, inclusief marketing –en adverteerdersorganisaties.

Concreet betekent DNT dat een website die gebruik maakt van tracking cookies deze moet uitschakelen voor de gebruikers die in hun browser de DNT optie aan hebben staan. Microsoft loopt zelfs  vooruit in de discussie door aan te kondigen dat de DNT optie in Internet Explorer 10 standaard aan zal staan.

Recent werd de discussie rond de tracking standaard naar een nieuw hoogtepunt getild toen er vanuit marketing hoek (de DMA, Direct Marketing Association)  werd aangegeven dat marketing door het gebruik van tracking een hoeksteen van het internet is. Kort gezegd insinueerde men dat het standaard uitschakelen van tracking door DNT het internet zou schaden en op termijn de kwaliteit van internet zou verlagen omdat de geldstromen zullen opdrogen. De DAA (Digital Advertising Association) zal daarom zijn leden aanmoedigen om DNT te negeren en stelde in de discussie rond de nieuwe standaard zelfs voor om marketing op te nemen als een acceptabel gebruik voor derden partijen. Een toevoeging waardoor DNT in wezen zinloos zou worden aangezien websites met die toevoeging de DNT instelling volledig zullen negeren.

Het gebrek aan vooruitgang in het opstellen van de nieuwe tracking standaard leidde zelfs tot commentaar van Eurocommissaris voor Digitaal Beleid Neelie Kroes. Zij gaf in een reactie aan dat bij het uitblijven van vooruitgang zij niet langer zal steunen op zelfregulering door de W3C maar indien noodzakelijk zelf de ePrivacy directive zal aanpassen om de gewenste DNT formulering toe te voegen.

Voor iedereen die privacy een warm hart toedraagt staat als een paal boven water dat tracking een bewuste keuze van een gebruiker moet (kunnen) zijn. Het opnemen van DNT in een algemene tracking standaard zal bovendien de toepassing van de cookiewetgevingvergemakkelijken: gebruikers kunnen zelf eenvoudig aangeven of zij gebruik willen maken van DNT, websites dienen deze keuze slechts te respecteren.