Privacy

Privacy Policy
Laatste update : 22/05/2018 – versie 1.0

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Data Protection Institute BVBA (DPI) is een onafhankelijke onderwijsinstelling en voorziet opleidingen door erkende experts met jarenlange ervaring in het veld van gegevensbescherming en privacy. DPI heeft haar maatschappelijke zetel te Singel 5, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0849.293.297.

Principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens
DPI erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van de cursisten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).
Persoonlijke gegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’). DPI kan de volgende gegevens verwerken (zowel fysiek als via deze website), die mogelijk persoonlijke gegevens van de betrokkene zijn:

Persoonlijke contactgegevens van de ingeschreven persoon zoals:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Titel
 • E-mail
 • Indien van toepassing: contactpersoon binnen het bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Opmerkingen
 • Gegevens over voeding van de ingeschreven persoon met het oog op het verstrekken van maaltijden
 • Persoonlijke gegevens van de persoon die de inschrijving uitvoert zoals:
  • achternaam
  • voornaam
  • titel
  • e-mail

De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder in te vullen. DPI verwerkt deze persoonlijke gegevens van de studenten, rekening houdend met de volgende doelen:

  • Administratieve taken met betrekking tot de inschrijving van de betrokkene op één van de DPI trainingen
  • Om de betrokkene uit te nodigen voor evenementen georganiseerd door DPI (bijvoorbeeld: het Alumni-evenement)
  • Beheer van de studentendatabase
  • Update van cursusmateriaal of trainingen
  • Informatie over de activiteiten van DPI
  • Direct marketing-doeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten die DPI levert aan de betrokkene. We gebruiken de contactgegevens voor direct aan DPI gerelateerde activiteiten, in het bijzonder onze producten en diensten die we aanbieden in het kader van levenslang leren (nieuwe opleidingen en Alumni activiteiten). We geven geen persoonsgegevens door aan derden zoals sponsors of werkgevers, tenzij er expliciet toestemming hiervoor is gevraagd aan de cursist. Indien de cursist deelneemt aan een certificatietraject, worden de gegevens bewaard gedurende 15 jaar na het laatste contact met het doel de certificatie te kunnen aantonen en bewijzen. Indien de persoonsgegevens geen onderwerp uitmaken van een certificatietraject bedraagt de bewaartermijn 2 jaren.
   De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

   • Recht op informatie: de betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om alle verzamelde persoonlijke gegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonlijke gegevens, geschatte bewaartermijn) na te kijken.
   • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.
   • Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”): als de betrokkene dat wenst dat zijn of haar persoonlijke gegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met DPI (info@dp-institute.eu), om te vragen dat zijn/haar persoonlijke gegevens gewist worden. Dit is een eenvoudige en kostenloze aanvraag.
   • Recht van verzet: als de betrokkene niet langer op de hoogte wil worden gesteld van updates of direct marketing mails wil ontvangen, heeft de betrokkene het recht om dit te doen. Dit kan via een verzoek te mailen naar info@dp-institute.eu. Houd er rekening mee dat de gegevenssubject niet gerechtigd is, om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens als dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen DPI en de betrokkene of het bedrijf van de betrokkene (bijvoorbeeld voor facturering van de betrokkene of het bedrijf van de betrokkene voor de bestelde trainingen …).
   • Recht op beperking van verwerking
   • Recht op gegevensportabiliteit

Recht op gegevensportabiliteit
DPI zal zich onthouden van het vrijgeven van persoonlijke gegevens onderworpen aan derden partijen en zal geen persoonsgegevens van betrokkenen openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen worden alleen aan derden of extern doorgegeven partijen mits de toestemming van de betrokkenen werd verkregen.

Bescherming van persoonsgegevens
DPI erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel deel is van de gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal DPI de passende technische en organisatorische maatregelen bieden ter bescherming van persoonlijke gegevens.

Gebruik van Cookies
DPI verwerkt via haar website alleen persoonlijke gegevens die automatisch zijn verzameld door gebruik te maken van de website, zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de website hebt bezocht en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonlijke gegevens worden verkregen door het gebruik van cookies. DPI zal deze gegevens alleen gebruiken voor statistische en prestatiedoeleinden op globaal niveau. Daarom zal DPI geen gegevens verwerken die kunnen worden gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Dit zou acties vereisen die redelijkerwijs niet haalbaar zijn voor DPI. Anderzijds zullen deze gegevens ook niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw internet wordt opgeslagen in de browser. Het doel is om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en eenvoudig te surfen op een website. Ze zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren zijn opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, hoeft u uw taal niet nog een keer te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde partij worden geplaatst, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde third party cookies). Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, dan doet u dat door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Hoe kan je cookies uitschakelen?
Als je ervoor kies, om de cookies uit te schakelen, dan kan dat, afhankelijk van welk type browser je gebruikt.:

Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen door het uitschakelen van cookies mogelijk niet zo duidelijk zijn, of dat het onmogelijk is om bepaalde applicaties te gebruiken.

DPI doet alles wat nodig is om de website vlot te laten verlopen. Hoewel sommige elementen van de website, het gebruik van cookies vereisen. DPI maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de website optimaal kan functioneren. Voor het gebruik van deze cookies, heeft DPI een legitiem belang. De andere cookies (met name CatAccCookies) op de website, worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan DPI voldoet, waarvan DPI onderwerp is. Meer informatie over de rechtmatigheid van verwerking is te vinden in de volgende tabel.

De volgende tabel laat zien welke cookies, welke persoonlijke gegevens verwerken en voor welke doeleinden. De tabel bevat ook informatie over de bewaarperiode van de gegevens en op welke basis de verantwoording van de verwerkingsactiviteit is gebaseerd (rechtmatigheid van verwerking):

Naam Vervaltermijn Inhoud Doel
_ga 2 jaar GA1.2.471124223.1528960040 Wordt gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden
_gat 1 minuut 1 Wordt gebruikt door Google Analytics om verzoek snelheid te vertragen
_gid 24u GA1.2.729938029.1528960040 Wordt gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden
pll_language 1 jaar nl/fr Zo weet de website welke taal je hebt gekozen

Wijzigingen in onze privacy policy
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We doen dit door de bijgewerkte versie op de de website van DPI te plaatsen. Wanneer we wijzigingen doen in ons beleid, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacybeleid aanpassen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin moedigen we u aan om regelmatig ons Privacybeleid te lezen.