Overzicht

Looptijd 2 dagen
Tijd van 09u00 - 12u00 & 13u00 - 17u00
Datum volgende training 11 oktober tem 12 oktober 2022
Locatie volgende training Van der Valk Hotel Brussels Airport

Onze docenten voor de opleiding: Ask the Expert: GDPR Master Class Legal Aspects

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de juridische aspecten uit AVG. Waar andere opleidingen focussen op eerder pragmatische en technische oplossingen in het kader van de implementatie, is deze opleiding gericht op de specifieke juridische aspecten. Bedoeling is om aan te geven wat het juridische kader is en welke mogelijkheden de juridische teksten bieden en/of problemen ze stellen.

Waarom deze opleiding volgen?

 • Je wordt als jurist geconfronteerd met AVG aspecten die net iets verder gaan dan wat in een klassieke inleiding op de AVG wordt gedoceerd.
 • Je wil dieper ingaan op de juridische aspecten van AVG.
 • Je dient AVG in de dagelijkse praktijk toe te passen in combinatie met andere rechtsgebieden.
 • Je wil weten welke problemen de AVG op juridisch vlak stelt, alsook welke opportuniteiten dit kan bieden.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op DPO’s met een juridische achtergrond, in het bijzonder advocaten en juristen. Deelnemers aan deze opleiding moeten minstens een basiskennis hebben van de belangrijkste principes uit de AVG, zoals die aan bod komt in de certificatie-opleiding DPO.

Leerdoelen

 • Kunnen bepalen welke regelgeving van toepassing is, rekening houdend met de verhouding tussen de AVG en zowel de nationale als de sectoriële regelgeving, en dit zowel op Europees als nationaal niveau;
 • Inzicht hebben in de Europese dimensie op het vlak van interpretatie en toepassing, met bijzondere aandacht voor de rol van het ECGB (Europees Comité voor GegevensBescherming);
 • Weten wie er als overheid wordt bestempeld en wat de gevolgen van deze kwalificatie (kunnen) zijn;
 • Weten wanneer er sprake is van een verwerker, alsook wat het stelsel van gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoudt;
 • Weten wat bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn en wat hun stelsel concreet inhoudt, in het bijzonder of en welke bijzondere voorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen;
 • Inzicht hebben in de situaties waarin het verplicht is een DPO aan te stellen, met bijzondere aandacht voor het mogelijk belangenconflict met juridische beroepen;
 • Weten hoe de procedure voor de (geschillenkamer van de) GBA verloopt en hoe een inspectie gebeurt, alsook wat de aandachtspunten hierbij zijn; dit wordt mee geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de “rechtspraak” van de Geschillenkamer;
 • Weten in welke mate een leidende toezichthoudende autoriteit moet worden aangesteld en wat de voordelen hiervan zijn, alsook welke impact dit heeft of kan hebben bij problemen en procedures (toepassing één-loket mechanisme en coherentiemechanisme).

Didactische aanpak van deze opleiding

Deze opleiding vindt plaats in een opleidingslokaal.

Deze opleiding wordt verzorgd door een jurist met minstens 10 jaar ervaring. De docent presenteert de leerstof aan de hand van een presentatie.

Tijdens de toelichting is er interactie met de groep. Typisch is de groep voor deze opleiding een 20-tal studenten (minimaal 8, maximaal 24 cursisten).

Elke cursist ontvangt een uitgeprinte versie van het opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities. Bovendien wordt de informatie beschikbaar gesteld in een digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent naar voorbeelden uit de praktijk.

Eindproduct

Deze opleiding is niet voorzien van een examen. Er is wel een kennistoets beschikbaar op het leerplatform. De cursist ontvangt een aanwezigheidsattest na de opleiding.

Hoe jezelf voorbereiden

Vereiste voorkennis: DPO certificatie of een inleidingscursus GDPR.

Je dient voorafgaand aan deze opleiding niets voor te bereiden, behoudens een opfrissing van de belangrijkste beginselen van de AVG.

Het is mogelijk om vooraf vragen door te sturen. In de mate van het mogelijke en voor zover dit aansluit bij het opzet wordt hierop ingegaan tijdens de opleiding.

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.

Prijs van de cursus

€1.090

Exclusief BTW

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen, cursusmateriaal.

Op locatie Inhouse
Planning

Planning 2022

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Ask the Expert: GDPR Master Class Legal Aspects

11 oktober tem 12 oktober 2022

Wij zijn erkend door:

 • Registratienummer KMO portefeuille: DV.O213013

  Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kan je van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of je een kleine of middelgrote onderneming bent, 30%, respectievelijk 20% subsidie krijgen op de inschrijvingsprijs.

 • Juridische punten Orde van Vlaamse Balies

  Indien je een individueel vormingsdossier bij de de Orde van Vlaamse Balies indient, kan je dit 30 juridische punten geven in het kader van algemene vorming. Deze opleiding is ook erkend voor CPE credits: succesvolle deelname aan de opleiding (behalen examen) staat gelijk aan 14 CPE credits.

 • Erkenning door Instituut voor Bedrijfsjuristen

  Onze opleiding is erkend door het IJE-IBJ. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

  Onze opleiding is erkend door FSMA. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor bijscholingspunten voor Compliance Officers.

 • Erkenning door BIBF

  Onze opleiding is erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

  Onze opleiding is erkend door het iec-iab. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.

 • Erkenning door Instituut voor Bedrijfsrevisoren

  Onze opleiding is erkend door het IBR-IRE. Het opleidingsprogramma komt in aanmerking voor de bijscholingsverplichtingen.