Overzicht Volgende training

Looptijd 1 dag
Tijd van
Datum volgende training 6 november tem 6 november 2023
Locatie volgende training Van der Valk Hotel Gent

Onze docenten voor de opleiding: Ask the Expert: Masterclass GDPR & HR

Naam

Datum

Plaats

Inschrijven

Tijdens deze opleiding gaan we in op de GDPR uitdagingen in HR processen van een organisatie. De opleiding is gericht op een publiek dat vertrouwd is met GDPR en deze kennis wil toepassen in de context van personeelsbeheer.

We benaderen de opleiding vanuit 4 verschillende invalshoeken. Voor de sessie van september 2022 kiezen we voor volgende thema’s:

 • HR analytics: waarop moet je letten wanneer gegevens van personeel worden gebruikt in het kader van evaluaties, voorspellingen en meer algemeen, het HR beleid?
 • Gegevensbescherming bij sollicitaties en aanwervingen: werving en selectie is bij uitstek een gevoelig domein wanneer je dit bekijkt met een GDPR bril. We overlopen de uitdagingen.
 • Monitoren van werknemers: thuiswerk stimuleert de vraag om werknemers te monitoren. Wat zijn de grenzen en welke verplichtingen komen hierbij kijken?
 • Rechten van de betrokkene toegepast op (ex-)werknemers: verschillende recente uitspraken van toezichthouders hebben betrekking op gegevensbescherming van de ex werknemer. Hierop gaan we dieper in.

 

Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de opleiding vragen of cases door te sturen aan de experten die deze training zullen voorbereiden (vandaar de verwijzing in de titel naar ‘Ask the Expert’). Op basis van de input en de ervaring van de experten wordt het lesmateriaal voorbereid.

Tijdens de training combineren we theoretische concepten met de toepassing in praktijk. Via vraag gestuurde probleemstellingen worden de deelnemers uitgedaagd om voor soms moeilijke uitdagingen een pasklaar (en vooral GDPR proof) antwoord te verzinnen. Samen met de experten gaan ze nadien op zoek naar een modeloplossing voor het voorgelegde vraagstuk en maken we een link met recente uitspraken die van toepassing zijn op het onderwerp.

Via deze inductieve leermethode zorgen we ervoor dat je als deelnemer actief met het lesmateriaal aan de slag gaat. Dankzij de onderlinge kennisuitwisseling met andere deelnemers en de experten, tilt de deelnemer hun GDPR kennisniveau naar een hoger niveau.

Waarom deze opleiding volgen?

 • Je wenst GDPR toe te passen op HR processen en hierin inzicht te verkrijgen
 • Samen met andere GDPR experten wil je een inhoudelijke discussie over GDPR in de context van HR
 • Je wil een actielijst om het HR beleid in overeenstemming te brengen met GDPR en recente uitspraken van autoriteiten.
 • Je hebt een prangende vraag en wil deze voorleggen aan een groep experten.
 • Je wil gewoon genieten van onze steengoede en interactieve cursussen.

Doelgroep

De verwijzing naar Masterclass in de titel van deze opleiding wijst er op dat dit geen opleiding is voor beginners, maar voor deelnemers met een minimale kennis van GDPR. Vertaald naar het opleidingsportfolio van DPI betekent dit dus bijvoorbeeld dat je minstens de Juridische Inleiding tot Data Protection hebt gevolgd of de Data Protection Officer Certificatie Training.

Leerdoelen

 • HR analytics;
 • Gegevensbescherming bij sollicitaties en aanwervingen;
 • Monitoren van werknemers;
 • Rechten van de betrokkene toegepast op (ex-)werknemers.

Didactische aanpak van deze opleiding

Deze opleiding vindt fysiek plaats in een opleidingslokaal.

Deze opleiding wordt verzorgd door een expert (jurist) met minstens 10 jaar ervaring. De docent presenteert de leerstof aan de hand van een presentatie. Daarnaast wordt de expert bijgestaan door een moderator waardoor het praktijkgehalte van de sessie een extra dimensie krijgt: de moderator organiseert de discussie en reflecteert de geleerde items en vertaalt deze naar praktijk.

We gebruiken een inductieve leermethode. Hierbij worden de deelnemers uitgedaagd een voorbereide case of vraagstelling te analyseren. Deze cases worden opgebouwd aan de hand van input van de deelnemers (de vooraf ingestuurde vragen). Daarna wordt de case besproken in discussievorm tussen deelnemers onderling en deelnemers en de expert/moderator.

Na de bespreking worden conclusies gepresenteerd, zodat de deelnemer een concreet en gedocumenteerde oplossing heeft van de discussie.

Typisch is de groep voor deze opleiding een 20-tal studenten (minimaal 8, maximaal 24 cursisten).

Elke cursist ontvangt een uitgeprinte versie van het opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities. Bovendien wordt de informatie beschikbaar gesteld in een digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent naar voorbeelden uit de praktijk. Dezelfde leeromgeving wordt gebruikt om voorafgaande vragen, per topic, te verzamelen.

Eindproduct

Deze opleiding is niet voorzien van een examen. Er is wel een kennistoets beschikbaar op het leerplatform. De cursist ontvangt een aanwezigheidsattest na de opleiding.

Hoe jezelf voorbereiden

Vereiste voorkennis: DPO certificatie of een inleidingscursus GDPR.

Je dient voorafgaand aan deze opleiding niets voor te bereiden, behoudens een opfrissing van de belangrijkste beginselen van de AVG.

Het is mogelijk om vooraf vragen door te sturen. In de mate van het mogelijke en voor zover dit aansluit bij het opzet wordt hierop ingegaan tijdens de opleiding. Je ontvangt verdere instructies na inschrijving over de manier waarop je vragen kan insturen.

Voor meer info over onze docenten, kan je hier terecht.

Prijs

€685

Exclusief BTW

Inclusief lunch, koffie, versnaperingen & cursusmateriaal.

KMO-Portefeuille - hogere tussenkomst voor thema CYBERSECURITY: 45% voor kleine en 35% voor middelgrote ondernemingen.

Registreer nu

Boek een gesprek

Planning 2023

Naam

Datum

Plaats

Taal

Inschrijven

Ask the Expert: Masterclass GDPR & HR

6 november tem 6 november 2023

NL

Wij zijn erkend door:

x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in