Nieuwe cookiewetgeving heeft ondertussen ook in België zijn intrede gedaan, volgend op de reprimande die de Europese Commissie recent uitdeelde aan vijf landen die nog geen wetgeving hadden conform de nieuwe EU cookierichtlijn. ZDnet.be maakte een korte analyse over de praktische implicaties van de cookiewet in België en komt tot de conclusie dat het voornaamste onderscheid dat gemaakt zal worden bestaat uit first party cookies en third party cookies waarbij enkel voor deze laatste soort ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

First party (technische) cookies zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf met betrekking tot het optimaal functioneren van de site. Denk bijvoorbeeld aan vooraf ingevulde formulieren met data van een vorig bezoek of bepaalde sorteringen of instellingen die een gebruiker bij een vorig bezoek heeft gedaan. Voor first party cookies lijkt er, ondanks onduidelijke wetgeving op dit punt, consensus te bestaan over het feit dat deze cookies met algemene browsersettings afdoende in te stellen zijn en en dat hiervoor geen specifieke ‘opt-in’ voorzien hoeft te worden.

Third party cookies betreffen over het algemeen cookies op een site die niet van de site zelf komen maar van een aanwezige marketing of advertentieplugin, denk aan tracking cookies van Facebook, Google Analytics en dergelijke meer. Voor deze cookies dient vanaf heden een duidelijke en onomwonden toestemming gevraagd te worden aan de bezoeker van de site. De precieze wijze waarop een ‘opt-in’ verkregen moet worden zal in de nabije toekomst duidelijk worden. Mogelijkheden zijn pop-ups bij een eerste bezoek aan een site of zeer duidelijk zichtbare elementen op de site waar de gebruiker toestemming kan verlenen. Overigens bestaat er onduidelijheid over de noodzaak van een ‘opt-in’ systeem: een artikel verschenen op tweakers.net lijkt aan te geven dat er geen ‘opt-in’ nodig is maar enkel duidelijk de weg naar ‘opt-out’ aangegeven moet worden.

Zelf de wettekst raadplegen kan hier.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook naar een eerder verschenen artikel op DP Institute: Nieuwe cookie richtlijn actief.