Data Protection Officer

U als DPO?
Kies voor het Data Protection Institute!


DPO: wat houdt het in?


De functionaris voor gegevensbescherming, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd, heeft een uiteenlopend takenpakket: hij treedt op als vertrouwelijk adviserend aanspreekpunt en waakhond in het kader van de verplichtingen die gelden wanneer persoonsgegevens worden verwerkt.

De rol van de DPO bestaat erin om enerzijds de naleving van de verschillende wetten die betrekking hebben op gegevensverwerking te waarborgen en anderzijds de genomen veiligheidsmaatregelen te beoordelen. De DPO heeft een onafhankelijke positie. Hij/zij is betrokken bij de uitwerking van een ‘Information Security Policy’ en het privacy beleid.

Concreet wordt deze functie vertaald in het informeren en adviseren van de directie over uiteenlopende zaken die verband houden met hun verplichtingen rond gegevensbescherming. Hij ziet toe op de naleving van deze verplichtingen en werkt daartoe samen met de toezichthoudende autoriteiten.

DPO: is er nood aan?


Op basis van de Belgische wetgeving en de huidige richtlijn gegevensbescherming is het voor overheden en openbare instellingen reeds verplicht om een Data Protection Officer (DPO) aan te wijzen. Door nieuwe regels inzake gegevensbescherming zal deze verplichting ook gelden voor bedrijven en instellingen die in belangrijke mate (gevoelige) gegevens verwerken.

DPO: iets voor mij?


Een DPO kan zijn taak vervullen als consultant of als vaste werknemer. Een bestaande werknemer kan de rol van DPO op zich nemen zolang deze taak niet in conflict komt met zijn andere taken als werknemer.

Ben jij een technisch aangelegd persoon met een sterke interesse voor de wettelijke kaders rond het verwerken van persoonsgegevens of een eerder juridisch geschoold persoon met interesse in technologie? Dan is de rol van DPO zeker iets voor jou. Naast deze kennisdomeinen zijn talenten in kwaliteitsbeheer en procesmanagement uitstekende kandidaten.

DPO: hoe kan het Data Protection Institute u helpen?


Sinds april 2012 heeft Data Protection Institute jaarlijks zo’n 160 veiligheidsconsulenten en information security professionals opgeleid van vele toonaangevende bedrijven en (semi-)overheden. Vandaag telt de lijst meer dan 60 referenties. BNP Paribas Fortis, VDAB, De Lijn, Audi, … zijn slechts enkele voorbeelden uit de lijst.

Zoals rol van de DPO focust op zowel technologische als juridische kennis, belichten ook de cursussen beide aspecten. Met de verschillende cursussen richt het Data Protection Institute op deelnemers met diverse studie- en professionele achtergronden. Zo spelen we optimaal in op de eventuele voorkennis van de deelnemers. Ontdek hier onze verschillende opleidingsformules.

“Dat deze opleiding verder gaat dan het enkel technisch beveiligen van een informatieomgeving, is een unieke opportuniteit.”

Willem Debeuckelaere, Voorzitter Belgische Privacycommissie