Data Protection Links

 

Data Protection Links


Klik op onderstaande opties voor informatie over het betreffende onderwerp.
 

Europese wetgeving rond privacy en data protection

Europese wetgeving

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR - Engelstalige versie

Data Protection site

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Richtlijn 95/46/EC:

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
Eur-Lex vermelding voor richtlijn 95/46/EC (EN)
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 (HTML-NL)
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 (HTML-EN)
Summary of Directive 95/46/EC (EN)

Richtlijn 2002/58/EC:

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)
Eur-Lex vermelding richtlijn 2002/58/EC (EN)
Richtlijn 2002/58/EG (HTML-NL)Directive 2002/58/EC (HTML-EN)

Richtlijn 2006/24/EG

Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 
Eur-Lex vermelding voor richtlijn 2006/24/EC (EN)
Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006

Algemene verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation)

Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) 
Algemene publicatiepagina (EN) Verordening duiding

Article 29 working party

The Article 29 Data Protection Working Party was set up under the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Article 29 Working Party opinies en aanbevelingen

Europese Data Protection Agencies

Bulgarije: Commission for Personal Data Protection 
Cyprus: Office of the Commissioner for Personal Data Protection 
Denemarken: Datatilsynet 
Duitsland: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
Estland: Estonian Data Protection Inspectorate 
Finland: Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Frankrijk: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
Griekenland: Personal Data Protection Authority 
Hongarije: Parliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Hungary 
Ierland: Data Protection Commissioner 
Italië: Garante per la protezione dei dati personali 
Letland: Datu valsts inspekcija 
Litouwen: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
Luxemburg : Commission nationale pour la protection des données 
Malta: Office of the Commissioner for Data Protection 
Nederland: College Bescherming Persoonsgegevens 
Oostenrijk: Datenschutzkommission 
Polen: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Portugal: Commissão Nacional de Protecção de Dados 
Roemenië: National Authority for the Supervision of Personal Data Processing 
Slovenië: Informacijski Pooblascenec 
Slowakije: Úrad na ochranu osobných údajov 
Spanje: Agencia de Protección de Datos 
Tsjechië: Úřad pro ochranu osobních údajů 
Verenigd Koninkrijk: Information Commissioner’s Office 
Zweden: Datainspektionen 
Overige info Europese DPA’s: http://privacycommission.be/nl/link/commissions/ 
EDPS (Europese DPA): http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=nl

Enisa, European Netwerk and Information Security Agency

http://www.enisa.europa.eu/

Overzicht DPA's wereldwijd

Privacy Association
Belgische wetgeving rond privacy en data protection

Belgische wetgeving

Privacywet

Koninklijk Besluit 2001 rond Persoonlijke Levenssfeer (PDF)
Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s
Decreet van 18 juli 2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer (PDF)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (PDF)
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (PDF)
Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur (PDF)

Wet KSZ (kruispuntbank Social Zekerheid)

Wettekst Belgisch Staatsblad

eHealth

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en  organisatie van het eHealth platform

Rijksregister wet

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling rijksregister van de natuurlijke rechtspersonen

Wetgeving in verband met Veiligheidsconsulenten

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten

Veiligheidsmaatregelen

Minimale veiligheidsnormen KSZ
Referentiemaatregelen 
Privacy Commission
Referentiemaatregelen VTC
Richtsnoeren informatiebeveiliging

Relevante instellingen

Privacycommissie (Belgische DPA): Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Cbpl
Privacycommissie: beslissingen van de Sectorale Comités: adviezen, aanbevelingen, machtigingen
Openbaar Register bij Privacycommissie
KSZ
eHealth-platform
Rijksregister

VTC (Vlaamse Toezichtcommissie)

Website VTC
Machtigingen VTC Adviezen VTC
URL's bij seminarie it-works 17 april 2014
Blok 1: Wettelijk kader en de nieuwe Verordening Blok 2: Toegepaste privacy   Blok 3: Gegevensbescherming en impactanalyse   Blok 4: Toepassingsvoorbeelden