september 30, 2019

Pragmatische GBA, proactieve VTC GBA, “geen boetes willekeurig rondstrooien”

De bescherming van eenieders privacy staat eindelijk in het middelpunt van de belangstelling. In Vlaanderen ziet de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) voor zichzelf een proactieve rol weggelegd, terwijl de federale Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een pragmatische middenweg tussen informeren, adviseren en sanctioneren verkiest. Wie het helse verkeer naar Antwerpen – met dank aan de eerste regenbuien van de herfst – trotseerde, werd op DPI’s Privacy Cafe (24/9) niet alleen getroost met de onvolprezen brouwsels van de Antwerpse Brouw Companie, gastheer van het gebeuren. In één zitting genoten de talrijke DPO’s en belangstellenden immers zowel van een terugblik op de voorbije Belgische privacy-inspanningen, als […]
mei 29, 2019

Eerste sanctie GBA

De eerste boete van de nieuwe GBA is een feit. Op 28 mei 2019 legde ze de eerste administratieve sanctie op. Het hele artikel kan je hier lezen.
april 6, 2019

Kenniscentrum van de GBA krijgt vorm

Deze week stemde de Kamer voor de leden van het kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Het kenniscentrum zal worden geleid door Alexandra Jaspar en heeft als belangrijkste taak adviezen en aanbevelingen te geven inzake het verwerken van persoonsgegevens, een taak die ook door de Privacycommissie werd ingevuld (adviezen en aanbevelingen zijn publiek beschikbaar op de website van de GBA). De directeur van het kenniscentrum zal trouwens in 2022 de fakkel van voorzitter overnemen van David Stevens. De gekozen leden zijn: Yves-Alexandre de Montjoye, lector aan de Imperial College London Joëlle Jouret, rechtskundig adviseur bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Bart Preneel, gewoon hoogleraar […]
maart 29, 2019

Nieuwe voorzitter GBA gekend: David Stevens volgt Willem Debeuckelaere op.

Het heeft even geduurd, maar nu is het eindelijk zover. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de vijf directieleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd na een geheime stemming. De voorzitter en tevens ook directeur van het algemeen secretariaat wordt dus David Stevens. David startte zijn carrière als academisch onderzoeker en onderzoeksmanager bij het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (momenteel: Centrum voor IT & IP Law, Katholieke Universiteit van Leuven, http://www.law.kuleuven.be/citip/) en heeft daarom uitgebreide kennis, zowel op nationaal als op Europees niveau. Momenteel is hij nog de Data Protection Officer  bij Nielsen (http://www.nielsen.com), een toonaangevend internationaal bedrijf in de media, reclame […]
maart 23, 2019

Adviseur van De Backer voorgedragen als nieuwe voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit?

Het heeft even geduurd, maar donderdag 28 maart 2019 is het eindelijk zover. Dan zal de Kamer van volksvertegenwoordigers de vijf directieleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit benoemen. Wij wagen ons aan een gokje en zoeken voor u uit wat de meest voor de hand liggende samenstelling van de directie van deze nieuwe toezichthouder zou zijn. Volgens onze analyse, licht gestoeld op enkele subjectieve criteria, stellen we hieronder de 5 kandidaat-directeuren voor. Eigenlijk is het niet moeilijk om de eerste directiefunctie, deze van het algemeen secretariaat (tevens de voorzitter), te weten te komen. Sinds de aanstelling van Willem Debeuckelaere in 2007, is […]
maart 19, 2019

Data Protection Officer: vrouwen aan de macht!

Er is nog steeds een grote vraag naar Data Protection Officers (DPO’s). In België is het Data Protection Institute één van de drijvende krachten in de opleiding van nieuwe DPO’s. Het valt op dat steeds meer vrouwen de Data Protection Officer Certificatie Training volgen. De functie van Data Protection Officer (DPO) is in een stroomversnelling gekomen naar aanleiding van de invoering van de GDPR (General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018. Deze Europese privacy wetgeving legt strenge regels op in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Eén van de verplichtingen voor overheidsinstanties en bedrijven die persoonsgegevens op grote schaal […]
september 6, 2016

Wat zijn de taken van een Data Protection Officer

1.1 Kader: de technologie neutrale wetgeving (GDPR) Betrokkenen kunnen met de DPO contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van de gegevens van de betrokkene en met de uitoefening van hun rechten uit hoofde van deze verordening. Op basis van de GDPR worden volgende taken aan de DPO toebedeeld: de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen; toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of […]