spankbang xxnx porncuze porn800.me

Adviseur van De Backer voorgedragen als nieuwe voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit?

Data Protection Officer: vrouwen aan de macht!
maart 19, 2019
Nieuwe voorzitter GBA gekend: David Stevens volgt Willem Debeuckelaere op.
maart 29, 2019
Show all

Adviseur van De Backer voorgedragen als nieuwe voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit?

Het heeft even geduurd, maar donderdag 28 maart 2019 is het eindelijk zover. Dan zal de Kamer van volksvertegenwoordigers de vijf directieleden van de Gegevensbeschermingsautoriteit benoemen. Wij wagen ons aan een gokje en zoeken voor u uit wat de meest voor de hand liggende samenstelling van de directie van deze nieuwe toezichthouder zou zijn. Volgens onze analyse, licht gestoeld op enkele subjectieve criteria, stellen we hieronder de 5 kandidaat-directeuren voor.

Eigenlijk is het niet moeilijk om de eerste directiefunctie, deze van het algemeen secretariaat (tevens de voorzitter), te weten te komen. Sinds de aanstelling van Willem Debeuckelaere in 2007, is de voormalige Privacycommissie, de voorloper van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in handen van een Vlaming. Het is daarom niet ondenkbaar dat men nu kiest voor een Franstalige voorzitter. En dan is de rekening snel gemaakt: slechts één Franstalige persoon staat op de definitieve lijst van kandidaten en dat is de adviseur van aftredend Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer, Mvr Charlotte Dereppe. Deze directeur wordt trouwens meteen ook de voorzitter voor de eerste 3 jaar van het 6 jaar durende mandaat.

We krijgen volgens deze redenering meteen een vrouw aan het hoofd van de autoriteit. Laten we zeggen dat ons artikel over “Vrouwen aan de macht” indicatief was voor deze keuze. Voor parlementsleden zijn onze DPI blogs dan ook verplichte lectuur ;). Bovendien leert het verleden dat een adviseur van een politieker al eens vaker de eindmeet haalt in een dergelijke selectie. Dat Mvr. Dereppe de directiefunctie zelf niet als eerste keuze heeft aangestipt, is volgens ons minder doorslaggevend.

De leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (met uitzondering van de voorzitter van de geschillencommissie) worden volgens taalpariteit verkozen. Hierbij bepaalt de regelgeving dat de directeur van het kenniscentrum, in geval van een Franstalige directeur van de algemene diensten, Nederlands moet spreken. De lijst van kandidaten voor deze functie is langer en de voorspelling dus wat onzekerder. Het wordt een strijd tussen enkele tenoren van het Privacylandschap: Dirk De Bot, Hielke Hijmans, Els Kindt, David Stevens of Brendan van Alsenoy zijn de kanshebbers. Net op het moment dat ik een groep experten wou samenroepen om alle mogelijke selectiecriteria te projecteren op deze lijst, kwam ik tot de conclusie dat één van de kandidaten het doorslaggevende argument op tafel kan gooien: maar één persoon in deze lijst staat ook op onze DPI site als lesgever vermeldt: Dirk De Bot. Deze functie geeft trouwens ook toegang tot de sjerp van voorzitter voor de laatste 3 jaar van het mandaat.

Uitgaande van bovenstaande, geheel onpartijdige selectie, ontdekt de aandachtige lezer dat het parlement voor een gedwongen keuze komt. Immers, voor de 2 overige directiefuncties waarvoor de taalpariteit geldt (deze van directeur voor de eerstelijnsdienst en de Inspecteur-generaal van de inspectiedienst), moeten we een Nederlandstalige en een Franstalige kandidaat vinden. Er is echter één Franstalige kandidaat beschikbaar, met name Mvr. Cedrine Morliere, die zich kandidaat stelde als Inspecteur-generaal van de inspectiedienst. Naast het feit dat deze dame meteen ook voor een (niet wettelijk opgelegde) genderpariteit zorgt in onze redenering, is zij ook perfect tweetalig. Dat is een voordeel bij een eventuele herbenoeming van een directiefunctie in de volgende 6 jaren. Stel je voor, anders zou het misschien ook weer een jaar duren alvorens een geschikte kandidaat wordt gevonden wanneer één van de directiefuncties vacant wordt gesteld.

Volgens onze analyse kunnen we over de rol van de voorzitter van de geschillenkamer heel makkelijk een oordeel vellen. Deze rol is zonder twijfel weggelegd voor de oud-voorzitter van de Privacycommissie, Dhr. Willem Debeuckelaere. Dit zou een mooie kroon op zijn werk zijn en een prachtig afscheidsgeschenk. Zoals reeds aangehaald geldt voor deze functie de taalpariteit niet, dus voor de laatste directiefunctie zoeken we een Nederlandstalige kandidaat.

Gezien ten minste één lid van het directiecomité daarenboven een functionele kennis moet hebben van het Duits, is de plaats als directeur van de eerstelijnsdienst een weggever. Twee kandidaten hebben immers voldoende kennis kunnen aantonen van onze derde landstaal: Dhr. David Stevens en Dhr. Hielke Hijmans. Dhr. Hijmans solliciteerde echter niet voor de directiefunctie van de eerstelijnsdienst, de overgebleven directiefunctie. De enige mogelijke kandidaat is bijgevolg David Stevens, onze eerste spreker ooit op het Privacy Café (en dus een teken aan de wand). Maar niet getreurd, voor Dhr. Hijmans wacht de functie als lid van de Geschillenkamer (waar de taalvereiste van het Duits ook geldt).

Uiteraard is bovenstaand lijstje een wilde gok. Maar één echte stem geldt: deze van het Parlement. Het is echter duidelijk dat door de verschillende wettelijke voorwaarden die aan de samenstelling van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit worden gesteld, de puzzel snel gelegd kan zijn. DPI volgt voor jullie de benoeming vanop de eerste rij, stay tuned!

Zelf een gokje wagen? We hebben geen weet van gokkantoren die een wedstrijd organiseren. Maar waag zelf je kans via de gepubliuceerde lijst van kandidaten: https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/3676/54K3676001.pdf